HARÅ01282U ÅU ARAB - Klassisk arabisk litteratur (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Classical Arabic Literature

Uddannelse

Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi

Kurset udbydes via Åbent Universitet

Kursusindhold

Læsning med oversættelse og kommentar af  klassiske tekster, herunder Koran tekster

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:

Klassisk arabisk litteratur (fagelementkode HARB01281E) 

Litteraturliste og materiale udleveres i forbindelse med undervisningen

Arabisk propædeutik
Holdundervisning
Undervisningen i Klassisk Arabisk Litteratur indgår i samundervisning med Arabisk Litteartur A, Moderne Arabisk Litteraturog Arabisk Litteratur C
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse