HARÅ01213U ÅU ARAB, Islam og islamforskning (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Introduction to the Study of Islam

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning  i Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi. 

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til udvalgte områder indenfor Islam med vægten lagt på forskellige genrer af islamisk litteratur, blandt andet Koranen, Hadith, sufisme (islamisk mystik), historieværker og dogmatiske værker. Disse tekster vil blive læst i oversættelse til engelsk eller dansk. Endvidere sigter kurset mod en diskussion af hvordan disse tekster er blevet læst og forstået af islamforskningen igennem de seneste hundrede år. Der udleveres litteraturlister i forbindelse med undervisningen.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning: 
Islam og Islamforskning (fagelementkode HARB01211E) 

BA 2015 studieording (fagelementkode HARB00591E)

Forelæsninger og diskussioner
10 torsdage kl. 18-20. 1. gang den 7. september
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • I alt
  • 0