HARÅ00632U ÅU ARAB - Dansk-arabisk oversættelse (F18) AFLYST

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Translation Danish-Arabic

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi. 

Kurset udbydes via Åbent Universitet.

Kursusindhold

Kurset træner oversættelse dansk-arabisk. Materialet er bygget op omkring emner for bl.a. at sikre gentagelse af ordforråd og omkring et struktureret arbejde med sproglige træk som det er vigtigt at være opmærksom på ved oversættelse fra dansk til arabisk. Den studerende skriver oversættelser, der rettes af underviseren og som drøftes på lørdagsseminarerne. Desuden arbejder kurset med forskellige typer øvelser, der støtter oversættelsesprocessen.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:


Oversættelse dansk-arabisk (Fagelementkode HARB00631E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De studerendes 
aktive deltagelse sker dels ved i løbet af kurset at aflevere de stillede skriftlige oversættelsesopgaver, dels ved aktiv deltagelse i hold og gruppe øvelser i timerne

Holdundervisning
Første gang onsdag den 7. februar 2018
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse