HARÅ00582U ÅU ARAB - Arabisk litteratur A (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Arabic Literature A

Uddannelse

Udbydes efter studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi,  2015.

Kurset udbydes via Åbent Universitet

Kursusindhold

Introduktion til moderne arabisk litteratur. Vi læser moderne arabisk litteratur på originalsproget og drøfter teksterne i deres historiske og litterære sammenhæng. Sideløbende arbejder vi også med grammatisk analyse af de tekster, vi læser. Kurset samkøres delvist med moderne arabisk litteratur fra 2010-studieordningen og med arabisk litteratur fra 2015-studieordningen

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:

BA 2015  studieordning, arabisk litteratur a (fagelementkode HARB00581E)

Litteraturliste og materiale udleveres i forbindelse med undervisningen

Bestået propædeutik
Arabisk Propædeutik A og B (eller tilsvarende niveau) skal være bestået før man kan tage Arabisk litteratur 1.
Holdundervisning
Undervisningen i indgår i Arabisk Litteartur A samundervisning med Moderne Arabisk Litteratur, Klassisk Arabisk Litteratur og Arabisk Litteratur C
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 16
  • I alt
  • 16