HARÅ00054U ÅU ARAB, Arabisk propædeutik 1 (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Arabic Propaedeutics 1

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2015 
Kurset udbydes via Åbent Universitet.

Kursusindhold

Der undervises i grundlæggende moderne standard arabisk, som er det sprog, der knytter de arabiske lande sammen, da det både fungerer som fælles skriftsprog og som talesprog i fjernsyn og radio. Efter en introduktion til sproget og indlæring af det arabisk alfabet samt enkle samtaler gennemgås dele af den grundlæggende grammatik, og der læses arabiske tekster af stigende sværhedsgrad om livet i Mellemøsten og føres samtaler på baggrund af materialet. Undervisningsmaterialet er instituttets materiale, der ligger på internettet. Deltagerne i kurset vil få et password så de har mulighed for at arbejde med det netbaserede billede-, lyd- og tekstmateriale og lave de interaktive øvelser, der hører til. Materialet sælges i mapper med tilhørende cd’er. Arabisk propædeutik 1 giver sammen med det efterfølgende kursus: Arabisk propædeutik 2 adgang til de andre arabiske studieelementer med et sprogligt indhold. 

 

Der er planlagt studietur til Mellemøsten i påsken 2018

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning: Arabisk propædeutik 1 (fagelementkode HARÆ00051E)

Undervisningsmaterialet er instituttets materiale, der ligger på internettet og som sælges i kompendieform. Deltagerne vil få nærmere besked inden kursusstart

Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Selvstudium med mødegange efter aftale
Fjernundervisning og et introduktionsmøde samt en eller flere mødegange i løbet af semestret. Antallet af mødegange afhænger af deltagerantallet og aftales efter tilmeldingen med Ulla Prien. Introduktionsmøde er lørdag den 3. februar kl. 17
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 412,5
  • I alt
  • 412,5