HARÅ00053U ÅU ARAB - Arabisk grammatisk propædeutik (fjernundervisning) (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Arabic Grammatical Propædeutics

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2015 


Kurset udbydes via Åbent Universitet.

Kursusindhold

Udgangspunktet for det grammatiske arbejde på kurset er de tekster, der allerede er blevet arbejdet med ud fra en mere kommunikativ synsvinkel i arabisk kommunikativ propædeutik. Det grammatiske arbejde med sproget på arabisk grammatisk propædeutik har et analytisk sigte, hvor der arbejdes med grundige analyser af morfologi, syntaks, kasus- og verbalsystem. Arabisk grammatisk propædeutik er et supplement til arabisk kommunikativ propædeutik. Bestået arabisk kommunikativ propædeutik og arabisk grammatisk propædeutik giver adgang til de andre arabiske studieelementer med et sprogligt indhold.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning: Arabisk grammatisk propædeutik (HARÆ00051E)

 

Der er ingen forudsætningskrav til kurset.
Fjernundervisning via internettet med seminarer efter aftale
Fjernundervisning og et introduktionsmøde samt en eller flere mødegange i løbet af semestret. Antallet af mødegange afhænger af deltagerantallet og aftales efter tilmeldingen med Ulla Prien.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
10 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse