HØEK00028U ØST, Liberal vs. illiberal demokrati i Østeuropa (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Liberal vs. illiberal Democracy I Eastern Europe

Uddannelse

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2010-ordningen

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2009-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen

Kursusindhold

Liberal vs. illiberal demokrati i Østeuropa. Demokratisk transitionsprocessen efter 25 år

Kurset fokuserer på udviklingen af demokratiske strukturer i nutidens Østeuropa, særlig Rusland, Polen, Ungarn og Balkan. Transitionen til demokrati i Østeuropa har nu pågået i over 25 år og udgangen af denne proces ses alt oftere under spørgsmålstegn. Illiberal democracy, sovereign democracy, populism bruges ofte som termer som beskriver de nye politiske strukturer i regionen.   

Målbeskrivelser

BA i Øst- og Sydøsteuropastudier (russisk) 2015-studieordning:
Særligt studeret emne inden for Russisk (fagelementkode HRUB00791E)

BA i Øst- og Sydøsteuropastudier (russisk) 2010-studieordning:
Tema 4a: Fordybelsesemne (fagelementkode HRUB01091E)
BA-projekt (fagelementkode HRUB01111E)

BA i Øst- og Sydøsteuropastudier (Polsk) 2015-studieordning:
Særligt studeret emne inden for Polsk (fagelementkode HPLB00791E)

BA i Øst- og Sydøsteuropastudier (Polsk) 2010-studieordning:
Tema 4a: Fordybelsesemne (fagelementkode HPLB01091E)
BA projekt (fagelementkode HPLB01111E)

BA i Øst- og Sydøsteuropastudier (Balkanstudier) 2015-studieordning:
Særligt studeret emne inden for Balkanstudier (fagelementkode HBAB00791E)

BA i Øst- og Sydøsteuropastudier (Balkanstudier) 2010-studieordning:
Tema 4a: Fordybelsesemne (fagelementkode HBAB01091E)
BA projekt (fagelementkode HBAB01111E)

BA-tilvalg i Østeuropastudier - 2007-studieordning:
Valgfrit emne (HØEB10031E)

KA i Russisk 2008-studieordningen:
Valgfag (fagelementkode HRUK03371E)

KA i Østeuropastudier 2008-studieordning:
Særligt studeret emne I (fagelementkode HØEK03211E)
Særligt studeret emne II (fagelementkode HØEK03231E)
Valgfag (fagelementkode HØEK03261E)

KA i Tværkulturelle studier - 2009-studieordning:
Regional specialisering (fagelementkode HTÆK03021E)
Regional specialisering med sprog (fagelementkode HTÆK03041E)
Aktuel tematisk problemstilling (fagelementkode HTÆK03051E)

KA i Tværkulturelle studier - 2015-studieordning:
Regional specialisering (fagelementkode  HTÆK03211E)
Regional specialisering med sprog (fagelementkode  HTÆK03261E)
Aktuel tematisk problemstilling (fagelementkode HTÆK03141E)

Tilpasset temaer. Oplyses i Absalon.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse