HØEK00027U  AFLYST ØST, Svetlana Aleksijevitj – historisk, antropologisk og litterært (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

CANCELED Svetlana Alexievich – historical, anthropological, literary approaches

Uddannelse

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2010-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2009-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til og fordybning i Svetlana Aleksijevitjs forfatterskab. Der fokuseres især på Krigen har ikke et kvindeligt ansigt (1985/2013, dansk 2015) og Secondhand-tid (2013, dansk 2016). Værkerne analyseres ud fra forskellige vinkler: kollektivet og individet i Rusland og Sovjetkulturen; tavshed og tale, censur og selvcensur; erindring, vidnesbyrd og vidnesbyrdlitteratur; nostalgi; hverdagshistorie mm. Den sidste del af kurset vil blive udformet som opgaveskrivningsseminar med fremlæggelser, peer-review og diskussion af de individuelle projekter.

Kurset består af ugentlige 4-timers seminarer. For Russisk-studerende vil en af de 4 timer bestå af tekstlæsning på russisk. For studerende fra andre uddannelser vil denne time blive planlagt som individuel vejledning eller supplerende seminar, afhængigt af deltagerne.

I forlængelse af kurset er der knyttet to timers ekstra tekstlæsning med fokus på læsning og afkodning af sagprosa i relation til kurset samt øvrige emner.

Målbeskrivelser

BA i Øst- og Sydøsteuropastudier (russisk) - 2015-studieordning:
Særligt studeret emne inden for Russisk (fagelementkode HRUB00791E)
BA-projekt (fagelementkode HRUB00801E)

BA i Øst- og Sydøsteuropastudier (russisk) - 2010-studieordning:
Tema 4a: Fordybelsesemne (fagelementkode HRUB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HRUB01101E
BA-projekt (fagelementkode HRUB01111E)

BA i Øst- og Sydøsteuropastudier (Polsk) - 2010-studieordning:
Tema 4a: Fordybelsesemne (fagelementkode HPLB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HPLB01101E)

BA i Øst- og Sydøsteuropastudier (Balkanstudier) - 2010-studieordning:
Tema 4a: Fordybelsesemne (fagelementkode HBAB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HBAB01101E)

BA-tilvalg i Østeuropastudier - 2017-studieordning:
Valgfrit emne vedrørende Rusland (fagelementkode HRUB10101E)

KA i Russisk 2008-studieordning:
Fagteori (fagelementkode HRUK03311E)
Valgfag (fagelementkode HRUK03371E)

KA i Østeuropastudier (russisk) 2008-studieordning:
Særligt studeret emne I (fagelementkode HØEK03211E)
Særligt studeret emne II (fagelementkode HØEK03231E)
Emne B: Fri fagdisciplin (fagelementkode HØEK03241E)
Valgfag (fagelementkode HØEK03261E)

KA i Tværkulturelle studier - 2009-studieordning:
Regional specialisering (fagelementkode HTÆK03021E)
Regional specialisering med sprog (fagelementkode HTÆK03041E)
Aktuel tematisk problemstilling (fagelementkode HTÆK03051E)

KA i Tværkulturelle studier - 2015-studieordning:
Regional specialisering (fagelementkode  HTÆK03211E)
Regional specialisering med sprog (fagelementkode  HTÆK03261E)
Aktuel tematisk problemstilling (fagelementkode HTÆK03141E)

-timers seminar incl. 1 times tekstlæsning/​fordybelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5