HÆGK03347U ÆGY, Hieratisk (E17)

Årgang 2017/2018
Uddannelse

KA studieordning Curriculum for the Master’s Programmes in
Ancient and Medieval Near Eastern Studies, 2008

Kursusindhold

Introduktionskursus i hieratisk fra Det mellomste riget og Det ny riget. Vi leser både litterære og administrative tekster.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:
Heiratic (fagelementkode HÆGK03341E)

Palaeografier, primært G. Möller’s Hieratische Paläographie, vol. I-III, samt en række hieratiske tekster.

Faglige forudsætninger er kendskab til Middelægyptisk grammatik og tekster i et omfang svarende til grunduddannelsen; der forudsættes også at den studerende enten har haft Nyægyptisk eller følger dette kursus parallelt med Hieratisk.
Det forventes, at den studerende kan læse engelsk og tysk faglitteratur
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 6
  • Forberedelse
  • 378,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5