HÆGK03327U ÆGY, Nyægyptisk (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Late Egyptian

Uddannelse

KA studieordning Curriculum for the Master’s Programmes in Ancient and Medieval Near Eastern Studies, 2008

Kursusindhold

Undervisningen er tilrettelagt således, at der først læses en række forskellige ikke-litterære tekster. Når den studerende har erhvervet sig et grundlæggende kendskab til nyægyptisk, læser vi litterære tekster.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:
Late Egyptian (fagelementkode HÆGK03321E)

Paul John Frandsen, An Outline of the Late Egyptian Verbal System, København, 1974; Friedrich Junge, Neuägyptisch. Einführung in die Grammatik, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1996. Engelsk udgave: Late Egyptian Grammar, An Introduction, Oxford: Griffith Institute, 2001; Francois Neveu, La langue de Ramsès. Grammaire du néo-égyptien, Paris: Khéops, 1996; Jean Winand, Études de néo-égyptien, 1 La morphologie verbale, (= Ægyptica Leodiensia, 2), 1992.

Faglige forudsætninger er kendskab til Middelægyptisk grammatik og tekster i et omfang svarende til grunduddannelsen.
Det forventes, at den studerende kan læse engelsk og tysk faglitteratur.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 1
  • Forberedelse
  • 383,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse