ASTK15734U  UDBUD: Trump og teorierne - amerikansk udenrigspolitik i en ny situation

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

COURSE: US foreign policy, Trump, and the theories

Uddannelse

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Bachelorstuderende: 10 ECTS

 

Kursusindhold

Skal USA begrænse sit globale engagement og hellige sig selv? Dette er ikke en ny debat, men den kom for alvor på dagsordenen, da Præsident Trump blev indsat i begyndelsen af 2017 med sit budskab ’America first’. Kurset har til formål at undersøge den aktuelle amerikanske position og udenrigspolitik, samt at relatere politikken til forskellige teoretiske forventningen. Kan teorier stadig bruges, kan vi stole på dem, og hvad kan vi lære? Der lægges størst vægt på forskellige realistiske forventninger, da denne teori typisk bruges til analyse af udenrigspolitik. De tre overordnede temaer vil være: Hvor udfordret er USA’s internationale position, hvordan udfolder debatten sig om USA’s engagement og hvilke forventninger kan vi opstille, og hvordan udvikler den amerikanske udenrigspolitik sig? Metodisk set inddrages teoribaseret analyse, komparation og fortolkning.

 

Kurset forventes struktureret således:

 

Introduktion

USA’s styrke og position

Roller og strategier

Kina

Udfordringer

Engagement

Bush 42, Clinton, Bush 43

Obama

Borgerkrigen i Syrien

Trump – populist, isolationist…?

Nordkorea og Iran

Position og magtspil

Trump og teorierne

Afrunding og afslutning

Målbeskrivelser

Viden: Kurset skal givet indsigt i USA’s udenrigspolitik og globale engagement, samt i betydningen heraf. Desuden i perspektiver på vurdering af USA’s styrke og position.

 

Færdigheder: Kurset skal give i færdigheder i anvendelse af de relevante teoretiske tilgange, metoder til at vurdere udenrigspolitiske udviklinger, samt til at analysere fordele og ulemper vedrørende forholdet mellem store og mindre stater.

 

Kompetencer: Kurset skal give kompetencer til at bruge forskellige teorier på vigtige udviklinger, vurdere teoriers relevans herfor, og at vurdere træk ved den største danske allierede.

Foreløbig litteratur (en endelig litteraturliste vil foreligge inden kursusstart):

 

Brooks, Stephen G. and William C. Wohlforth (2016): America Abroad: The United States’ Global Role in the 21st Century. Oxford: Oxford University Press.

Christensen, Thomas (2001): ‘Posing Problems Without Catching Up: China’s Rise and Challenges for U.S. Security Policy’. International Security 25 (4), pp. 5-40.

Mearsheimer, John: ‘Imperial by Design’. The National Interest, Jan/Feb., pp. 16-34.

Walt, Stephen (2013): ‘More or Less: The Debate on U.S. Grand Strategy’. Foreign Policy, 2. Januar, 3 p.

Hansen, Birthe (2011): Unipolarity and World Politics. New York/London: Routledge (mindre uddrag).

Morgenthau, Hans J. (1993 edi.): Politics Among Nations. US: McGraw-Hill, p. 3-16.

Ryle, John (1998): ’A sorry apology from Clinton’. The Guardian, 13. April, 2 p.

Foreign Affairs, September/October (Obama) 2015.

Toft, Peter (2006): ‘The Way of the Vanquished’. PhD-afhandling, København: Institut for Statskundskab (1 kapitel).

Alfoneh, Ali (2017): ‘Trump’s new Iran strategy is Rohani’s nightmare’. The Arab Weekly, Issue 127, 15. Oktober, 3 p.

Hansen, Birthe (2003): Overmagt. København: Gyldendal (Uddrag).

Gholz, Eugene, Daryl Press and Harvey Sapolski (1997): ‘Come Home America: The Strategy of Restraint in the Face of Temptation’. International Security, Spring, pp. 5-48.

Waltz, Kenneth N. (1959): Man, the State and War. New York: Colombia University Press (lille uddrag).

Jensen, Carsten (2014): ’Det russisk-kinesiske forår? Den syriske borgerkrig og den nye verdensorden’. I Lars Cramer-Larsen og Carsten Jensen (red.): Borgerkrigen i Syrien. København: Forsvarsakademiet, pp. 108-120.

Friedman, Uri (2017): ‘What is a Populist? And is Donald Trump one?’ The Atlantic, 27. Februar, ca. 10 p.

Hersh, Seymour M. (1983): Kissinger. The Price of Power. New York: Summit Books, pp. 11-24.

Rachman, Gideon (2011): ‘Think Again: American Decline – This Time It’s for Real’. Foreign Policy, 3. Januar, 2 p.

Ryle, John (1998): ’A sorry apology from Clinton’. The Guardian, 13. April, 2 p.

Mueller, Jan-Werner: ’Donald Trump is much more Resilient then he Looks’. Foreign Policy, 23. Februar, 4 p.

Kabaservice, Geoffrey (2017): ’Wild populism has a long history in US politics, but Trump is surely unique’. The Guardian, 15. January 2017, 3 p.

Posen, Barry (2009): ‘Emerging Multipolarity: Why Should We Care?’ Current History, November, pp. 347-352.

 

State of the Union-taler.

Forudsætninger svarende til IP’s grunduddannelse
Forelæsninger, studenteroplæg, gæsteoplæg
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Karakterbedømmelse og løbende feedback efter oplæg m. v.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28