ASTK15728U  UDBUD: Aktuel russisk udenrigspolitik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

COURSE: Russia’s Foreign Policy

Kursusindhold

Under præsident Putin har Rusland markeret sig som en magt, der har fået større selvbevidsthed. Det er blevet diskuteret, om Rusland er en trussel mod Vesten, og om det danske forsvar skal bruge flere ressourcer på at imødegå denne trussel. Omvendt har andre påpeget, at Rusland bør behandles med større respekt og forståelse. På kurset vil vi se nærmere på den russiske udenrigspolitik i tiden under Putin med særlig vægt på det russiske forsvar, Georgien, Krim og Ukraine, Syrien, samt på forholdet til USA. Er der i forholdet til USA tale om balancering (en generel debat inden for IP), eller?

 

Kurset forventes struktureret således:

 

 • Introduktion
 • Rusland og afslutningen på den kolde krig
 • Generel udvikling i Ruslands økonomi og andre kapabiliteter siden da
 • Teorier om balancering
 • NATO-udvidelserne
 • Putin bliver første gang valgt i 2000 – særtræk ved hans projekt
 • Det russiske militær, herunder strategisk kultur
 • Georgien 2008
 • Krim 2014
 • Konflikten med Ukraine
 • Rusland i Syrien
 • Forholdet til USA – balancering eller?
 • Det danske forsvar og evt. udfordringer
 • Afrunding og afslutning

 

Teoretisk vil kurset omfatte balanceringsteori og udenrigspolitiske tilgange.

 

Målbeskrivelser

Viden 

Kurset skal givet indsigt i den russiske udenrigspolitik siden 2000, baggrunden og forudsætningerne herfor, samt vigtige kilder til forståelse af Ruslands position.

 

Færdigheder 

Kurset skal give i færdigheder i anvendelse af de relevante teoretiske tilgange, metoder til at vurdere de enkelte cases/udviklinger, samt at analysere større magters internationale ageren.

 

Kompetencer 

Kurset skal give kompetencer til at sammenholde og vurdere forskellige perspektiver på vigtige udviklinger, til at skabe overblik over og sammenhæng i udenrigspolitiske forløb, samt til at vurdere træk ved den internationale udvikling og disses betydning for dansk udenrigs- og forvarspolitik.

Foreløbig litteraturliste (endelig litteraturliste og angivelse af, hvilke sidetal, der skal læses, i de nævnte titler, vil foreligge snarest.

 

Oliker, Olga, et. al. (2015): ‘Russian Foreign Policy in Historical and Current Context. A Reassessment’. Rand Corporation, Perspectives.

 

Paul, T. V. (2005): ‘Soft Balancing in the Age of U.S. Primacy’. International Security, 30 (1), pp. 46-71.

 

Mouritzen, Hans, and Anders Wivel (2012): Explaining Foreign Policy. International Diplomacy and the Russo-Georgian War. London: Lynne Rienner Publishers.

 

Jensen, Carsten (red.) (2016): Rusland i Mellemøsten. København: Forsvarsakademiet.

 

Monaghan, Andrew (2013): ‘The New Russian Foreign Policy Concept. Evolving Continuity’. Chatham House, REP 2013/03. 

 

Read More On...

 

Lukyanov, Fyodor (2016): ‘Putin's Foreign Policy. The Quest to Restore Russia’s Rightful Place’. Foreign Affairs, May/June.

Treisman, Daniel (2016): ‘Why Putin Took Crimea. The Gambler in the Kremlin’. Foreign Affairs, May/June.

 

Brooks, Stephen. G., and Wohlforth, William C. (2008): World Out of Balance. International Relations and the Challenge of American Primacy. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Waltz, Kenneth N. (2000): ‘Intimations of Multipolarity’. I B. Hansen and B. Heurlin (eds.) (2000): The New World Order – Contrasting Theories, London: MacMillan.

Skak, Mette (2016): ‘Russian strategic culture: the role of today’s ‘chekisty’’. Contemporary Politics, Vol. 22, Nr. 3, pp. 324-341.

 

Møller, Karsten J. (2008): Fra kaos til Putin. Brudstykker af det moderne Ruslands historie. København: Jyllandspostens Forlag.

 

Joseph, Edward P. (2014): ’NATO Expansion: The Source of Russia’s Anger?’ The National Interest, May.

 

Lo, Bobo (2015): Russia and the New World Disorder. London: Brookings Institution Press.

 

Malachenko, Alexey (2013): ‘Russia and the Arab Spring’. Moskva: Carnegie Moscow Center, October, 25 p.

 

Cadier, David, and Margot Light (eds.) (2015): Russia's foreign policy, ideas, domestic politics and external relations. London: Palgrave.

Forudsætninger svarende til IP’s grunduddannelse.
Forelæsninger, studenteroplæg, gruppearbejde, gæsteoplæg.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Synopsis med mundtlig eksamen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56