ASTK15682U SEMINAR: Styring og ledelse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

SEMINAR: Management and leadership

Uddannelse

Kurset er obligatorisk i specialiseringen "Organisation og Ledelse"

 

 

Kursusindhold

Kurset bygger videre på den grundlæggende introduktion til organisationsteori og offentlig styring og ledelse, der er givet i faget national forvaltning på bachelor-delen.  På den baggrund udbygges forståelsen for offentlig styring og ledelse. Fagets sigte er at forbedre de studerendes kendskab til offentlig styring og ledelse som felt samt forbedre deres analytiske og kritiske kompetence i relation til offentlig styring  og ledelse.

 

Faget vil igennem inddragelse af praktikere og løbende, praksisrettede opgaver, særligt øve analytiske og praksisrelaterede kompetencer.   

 

Faget er det ene af to moduler i specialiseringen i organisation og ledelse og man kan kun søge optag på faget, hvis man også søger optag på specialiseringen samt faget Organisation: Organisationsteori og offentlige organisationer. 

Målbeskrivelser

Viden

 • Beskrive de vigtigste vilkår, der gør sig gældende for styring og ledelse i en offentlig kontekst,
 • Præsentere hovedsynspunkter i organisationsteoretiske tilgange, og anvende disse til at analysere ledelse og styring,

 

Færdigheder

 • Identificere og sammenligne forskellige betingelser for analyse, metode og teori, som de kommer til udtryk i den diskuterede litteratur,
 • Kritisk analyserer fordele og ulemper ved de forskellige ledelses- og styringsmæssige tilgange, som de kommer til udtryk i litteraturen,
 • Vurdere relevansen af de forskellige ledelses- og styringsmæssige anbefalinger, som de kommer til udtryk i litteraturen,
 • Relatere uenigheder og udviklinger i de forskellige tilgange til udviklingen i forvaltnings- og organisationsstudier generelt,

 

Kompetencer

 • Selvstændigt anvende begreber, teorier og metoder i analyse af relevant empirisk materiale,
 • Reflektere over anvendelighed og implementerbarhed af de teoretiske anbefalinger, der gives i litteraturen. 

Undervisningsmaterialet vil primært bestå af en række teoretiske tekster (ca. 1.500 sider), men derudover vil det også blive forventet at de studerende løbende afleverer en række mindre opgaver samt en større afsluttende opgave.  

National forvaltning og metode
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuel seminaropgave (portfolio eksamen)
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.