ASTK15500U SEMINAR: Politisk rådgivning og kommunikation

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

SEMINAR: Political counselling and communication

Kursusindhold

Kurset er relevant for studerende, der interesserer sig for politisk kommunikation, politisk rådgivning, pressehåndtering, politisk journalistik, arbejdet i de politiske partiers sekretariater på Christiansborg, regeringsførelse, forholdet mellem Folketing og regering samt forholdet mellem embedsmænd, ministre og særlige rådgivere.

 

Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at forstå, analysere og udføre en række af de arbejdsopgaver, som en særlig rådgiver beskæftiger sig med i det daglige arbejde. Derudover er faget relevant for studerende, der gerne vil gøre karriere på Slotsholmen, i statslige styrelser, i interesseorganisationer eller beskæftige sig med Public Affairs.

 

Der vil blive undervist i emner såsom (ikke udtømmende liste):

 

 1. Introduktion: Gennemgang af politiske rådgivere i administrationen i et komparativt perspektiv, politiske beslutningsprocesser, udviklingen i brugen af særlige rådgivere og disses arbejdsopgaver.

 

 1. Politisk kommunikation: Moderne politiske kommunikation, den politiske kampagne, politiske budskaber og platforme herunder sociale medier.

 

 1. Politisk rådgivning: Faglig vs. politisk rådgivning, etik i politisk rådgivning, spilleregler for politisk rådgivning og pressehåndtering, rådgivning om politiske forhandlinger.

 

 1. Regeringsførelse: Sager på regeringens Økonomi og Koordinationsudvalg (herunder de forberedende Styregruppemøder og Forberedende K-udvalgsmøder) forholdet mellem regeringen og Folketingsgrupperne, forhold mellem partierne i regeringen, styring af en regering.

 

 1. Politiske sekretariater på Christiansborg: Politikudvikling og pressehåndtering i partierne, partiorganisationerne, baglandet.

 

 1. Forholdet mellem Folketing og regering: Folketingsåret, den parlamentariske værktøjskasse, partiernes ressourcer ifht. regeringen, checks & balances i dansk politik.

 

 1. Forholdet mellem embedsmænd, ministre og særlige rådgivere: den særlige rådgivers arbejdsopgaver, departementschefen og embedsmændene, ministerbetjening, udvikling og eksekvering af politik.

 

 1. Pressehåndtering: mediecyklus, dagsordensættelse, interviewteknik, krisekommunikation, relationsopbygning til journalister og politiske kommentatorer. 

 

 1. Lobbyisme: policyinput, stakeholderanalyse, relationsopbygning.

 

Undervisningsmetoderne vil være casebaseret undervisning med afsæt i relevant akademisk teori og øvrig litteratur, undervisernes egne erfaringer og perspektiver samt inddragelse af relevante eksterne oplægsholdere. 

Målbeskrivelser

Viden

Den studerende vil opbygge en viden om politisk kommunikation og rådgivning i praksis af henholdsvis regeringen og Folketingets partier. Den studerende vil få indsigt i forholdet mellem embedsmænd, minister og særlig rådgiver samt den særlige rådgivers daglige arbejdsopgaver og arbejdsmetoder.

 

Færdigheder

Den studerende vil stifte bekendtskab med opgaver såsom at skrive pressemeddelelser, debatindlæg og taler, analysere den politiske dagsorden og og påvirke mediebilledet.

 

Kompetencer

Den studerende vil få analytiske kompetencer indenfor politisk kommunikation og rådgivning, forståelse for hvordan man sætter en mediedagsordenen, hvordan regeringsførelse foregår praksis, Folketingets forhold til regeringen, samt hvordan de politiske partier fungerer til daglig. 

Foreløbig litteraturliste

 

Finansministeriet (2015): Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen – Kodeks VII

 

Bo Schmidt udvalgets rapport (2015): Embedsmanden i det moderne folkestyre

 

Finansministeriet (2013): Betænkning nr. 1537 om ministrenes særlige rådgivere – et serviceeftersyn

 

Søren Lippert (2016): Bag magten - om politisk kommunikation

 

Peter Loft og Jørgen Rosted (2016): Hvem har ansvaret? Revner og sprækker i det danske embedsmandssystem

 

Jesper Tynell (2014): Mørkelygten

 

Carl Emil Arnfred og Chris Kjær Jessen (2016): Skjulte penge – magt, partistøtte og lobbyisme i dansk politik.

 

McNair, Brian (2003): An Introduction to Political Communication

 

Van Wart, Hondeghem, Schwella & Nice (2015): Leadership and culture comparative models of top civil servant training

 

Kingdon, John W. (2003): Agendas, alternatives, and public policies

 

Borgault & Van Dorpe (2013): Managerial reforms, Public Service Bargains and top civil servant identity, International Review of Administrative Sciences, 79 (1), 49-70

 

Hustedt & Salomonsen (2014): Ensuring political responsiveness: politicization mechanisms in ministerial bureaucracies, International Review of Administrative Sciences, 80 (4), 746-765

 

Casebaseret undervisning med afsæt i relevant akademisk teori og øvrig litteratur, undervisernes egne erfaringer og perspektiver samt inddragelse af relevante eksterne oplægsholdere.

Skriveøvelser og oplæg fra studerende undervejs såsom at skrive den gode pressemeddelelse, det gode debatindlæg, den gode ordførertale mv.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Individuel seminaropgave
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne deltage i eksamen skal den studerende have deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse. Den aktive deltagelse skal som minimum omfatte én fremlæggelse af egen opgave(r) og én opposition på en af de øvrige seminardeltageres opgaver. Opgaven/opgaverne udarbejdes på baggrund af et selvvalgt område i tilknytning til seminarets tema. 

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Underviser bedømmer opgaven med bestået/ikke bestået