ASTK15495U  SEMINAR: Nye aktører i politik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

SEMINAR: New actors in Politics

Uddannelse

Kurset kan søges af alle kandidatstuderende

 

Kursusindhold

Politiske systemer er ikke uforanderlige. Der opstår til stadighed nye typer af aktører, der på den ene eller anden måde engagerer sig i politik, dels på nationalt plan, dels på internationalt plan. Disse skaber ny viden, sætter særlige dagsordener og former politik samt tilbyder løsninger på væsentlige samfundsproblemer, men de udfordrer også eksisterende former for magt og legitimitet. Det drejer sig f.eks. om private organisationer som konsulentbureauer, public-affairs firmaer, advokatvirksomheder, tænketanke, revisionsselskaber, fonde, standardiseringsorganisationer mv. Disse aktører hører vi løbende om i nyhedsstrømmen, men de har kun i behersket omfang været genstand for egentlig politologisk interesse, og der mangler både en systematisk kortlægning og opbygning af relevante teoridannelser. Nogle af aktørerne er virkelig nye, mens andre har en længere historie og først i den senere tid faktisk er blevet opfattet som egentlige politiske aktører. Det er opgaven i dette seminar at identificere disse forskellige aktører (eller i hvert fald nogle af dem) og undersøge, hvilke opgaver de har, og hvordan de interagerer med  mere etablerede institutioner i politik. Det er muligt at trække på specifikke teorier om forskellige af disse aktører, men det er også nødvendigt at forstå dem ved hjælp af mere generelle  teoridannelser om f.eks. politiske systemer, kompleksitet og evolution.     

Målbeskrivelser

Viden:

Seminaret giver de studerende nye indsigter i udviklingen af nye politiske aktører, hvis virke er utilstrækkeligt kortlagt og teoretisk erkendt, herunder hvorfor de er opstået, hvilke relationer de har til andre aktører samt hvilke muligheder og begrænsninger de oplever og sidst men ikke mindst hvilke teorier der er til rådighed for disse analyser.  

Færdigheder:

Seminaret giver færdigheder, der ikke blot kan anvendes ved udarbejdelse af opgaver under seminaret, men som også kan anvendes til at skrive projektopgaver og specialer om de nye aktører i politik. En række kompetencer kan også anvendes i en mere praktisk forstand i de berørte typer af organisationer.

Kompetencer:

Seminaret giver mulighed for at anvende, udvikle og efterprøve en række teorier og værktøjer til begrebsliggøre og analysere disse nye aktører. Disse færdigheder kan anvendes til at forstå de nye aktører, men kan også anvendes til andre typer af studier i uddannelsen.     

Mellem 900 – 1200 sider

 

Litteraturen er under undarbejdelse. I litteraturen vil bl.a. indgå:

 

R. Geyer and Paul Cairnley (eds.) (2015). Handbook on Complexity and Public Policy. Elgar.

 

Michael T. Hannan and Glenn R. Caroll (1992). Dynamics of Organizational Populations. Oxford.

 

Michael Power (1997). The Audit Society. Oxford.

 

Robert Axelrod and Michael Cohen (1999). Harnesssing Complexity. Basic Books.

 

Ernst Mayr (2002). What Evolution is. Basic Books.

Bestået bacheloruddannelse. Nysgerrighed og interesse for at afdække forhold og afprøve teorier på nye felter uden for den konventionelle politologi er velkommen.
Undervisningen vil indbefatte underviseroplæg, fremlæggelser og ekskursioner.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel seminaropgave
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28