ASTK15435U UDBUD: "Os og dem?" - Indvandrings- og integrationspolitik i Vesteuropa

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

COURSE: "Us and them?” – immigration and integration policy in Western Europe

Uddannelse

Kandidatstuderene: 7,5 ECTS

Bachelorstuderende: 10 ECTS
 

Kursusindhold

Indvandrings og integrationsdebatten har fyldt meget i Dansk og Europæisk politik gennem de sidst 20 år. Dette fag vil med udgangspunkt i den europæiske kontekst analysere de immigrations- og integrationspolitiske diskussioner og værktøjer der bruges til at ”manage migration” – i faget vil de studerende stifte bekendtskab med teorier vedrørende nationalisme, immigration og integration – og hvordan disse kommer til udtryk og spiller sammen i den offentlige debat og politik på indvandrerområdet.  

 

 1. Indledning: Immigration til Europa: Anden verdenskrig til i dag 
 2. Grænser – tab af kontrol? Åbne grænser eller Fortress Europa?
 3. Immigration og Økonomi
 4. Eksternaliseringen og sekuritarisering af de Europæiske grænser
 5. Indvandrings- og integrationspolitik: Den offentlige mening og medierne
 6. Partipolitik – Immigration på højre og venstrefløjen 
 7. Interessegrupper, institutioner og stiafhængighed
 8. Teoretiske tilgange til statsborgerskab og integration
 9. Nationalisme og assimilation
 10. Case studie 1: Danmark
 11. Case studie 2: Tyskland
 12. Case studie 3: Frankrig
 13. Case studie 4: UK
 14. Afslutning og afrunding. 

 

Målbeskrivelser
 • Beskrive konkrete indvandrings- og integrationspolitiske problemstillinger i forskellige Europæiske lande
 • Præsentere centrale teoretiske retninger indenfor nationalisme, immigration og integrations (politik)
 • Anvende teorierne på konkrete cases.
 • Sammenligne og analysere hovedretninger og politiske værktøjer vedrørende indvandring og integrationspolitik   
 • Kombinere og syntetisere bidrag til den akademiske debat om forholdet mellem nationalisme, integration og indvandring
 • Vurdere gyldigheden af de forskellige teoretikeres argumenter.

 

Ingen specifikke forudsætninger, dog en fordel at være bekendt med komparativ politik og politisk teori.
1 times forelæsning, derefter diskussionsspørgsmål, i forhold til casestudierne påtænkes det at lade de studerende udarbejde et oplæg og diskussionsspørgsmål om et relevant emne i forhold til casen.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Synopsis eksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.