ASTK15422U UDBUD: Tal der tæller – indikatorer og statistik som politiske fænomener

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

COURSE: Numbers that count – indicators and statistics as political phenomena

Uddannelse

Bachelorniveau 10 ECTS

Kandidatniveau 7,5 ECTS

Kursusindhold

Statistik har været en central faktor i administrativ og politisk udvikling siden det 18. århundrede. Politisk anvendelse af tal er derfor på ingen måde noget nyt. De seneste årtier er målinger af nationale tjenesteydelser og politikudvikling dog blevet introduceret i en lind strøm – bl.a. som svar på krav om gennemsigtighed, ansvarliggørelse og effektivitet. De nationale test i den danske folkeskole er et eksempel. Samtidig bliver også forholdet mellem stater i stigende grad sat på numeriske form. PISA-testen sammenligner nationale uddannelsessystemer direkte, og meget EU-styring er baseret på kvantificering af medlemslandenes præstationer. Et centralt emne i implementeringen af FN’s bæredygtige udviklingsmål er tilsvarende, hvilke indikatorer der skal måle fremskridt mod målsætningerne.

På dette udbud vil vi udforske denne kvantificeringsbølge. Kvantificering både begrænser og muliggør politik. Først vil vi se nærmere på tals særlige egenskaber som beskrivelser. Hvordan er det anderledes at føre politik med udgangspunkt i tal end i ord? Dernæst vil vi gå historiske frem og se på samspillet mellem statistisk og staten.  Hvordan har politiske og administrative prioriterer spillet sammen med udviklingen af moderne statistik? Herefter vil vi undersøge forskellige teoretiske bud på en analyse af tals politiske og administrative betydning. Endeligt vil vi læse om og diskutere en række konkrete eksempler på kvantificeringer. Hvordan er de politiske? Hvilken politisk og administrativ betydning har de haft?

Faget tilbyder en tilgang til at se tal og statistik som et selvstændigt politisk redskab. Gennem kurset vil de studerende opnå større forståelse for de antagelser og forudsætninger, der understøtter mere anvendelsesorienterede tilgange til kvantificering i fx forvaltningslitteraturen om resultatstyring/ resultatmåling. Derved vil de studerende blive i bedre at forstå og professionelt arbejde med de politiske aspekter ved udvikling, indsamling og kommunikation af tal og statistik. Faget er således meget relevant for kandidater, der ønsker at arbejde i – eller tage kritisk stilling til – organisationer og sektorer, hvor fremstilling, præsentation og fortolkning af statistik er væsentlige arbejdsopgaver.

Pensum består af tekster fra både politologi, sociologi og de bredere samfundsvidenskaber. Studerende med interesse for bl.a. offentlig forvaltning, evaluering, international forvaltning, udviklingsstudier og international politik vil finde nye perspektiver på deres fagområde.

 

Foreløbig lektionsplan – det endelige indhold vil blive tilpasset deltagernes interesser.

1.       Introduktion

2.       Hvordan tæller man politisk: sammenlignelighed via reduktion og standardisering

3.       Kvantificeringens objekter

4.       At forstå tal videnskabssociologisk: tal som inskriptioner og ’handling på afstand’

5.       Tal i praksis: infrastruktur og anvendelse

6.       Statistik og det moderne samfund

7.       Tal i offentlig administration: fra dysfunktionelle virkninger til ’reaktivitet’ og konstitutive virkninger

8.       Vurdering og evaluering: tal tæller, hvad der tæller

9.       Sammenligninger af uddannelseskvalitet: PISA og international konkurrence

10.    Åbenhed og gennemsigtighed i skolen: Nationale test i Danmark

11.    Mere end BNP: at sætte tal på livskvalitet

12.    Tal der tæller – Hvordan sættes en måling igennem?

13.    ’Big data’: drømmen om tal, der taler for sig selv

14.    Konklusion og opsummering 

Målbeskrivelser

Udbuddets målsætning er at den studerende efter endt undervisning kan:

Viden

 • Beskrive forskellige teoretiske tilgange til tal som politisk relevant viden
 • Forstå aktuelle og historiske debatter om beskrivelser, vurdering og værdisætning via tal og statistik.
 • Reflektere over det historiske samspil mellem stat, samfund, forvaltning og statistik.
   

Færdigheder

 • Diskutere, hvad det vil sige at kvantificere noget, og hvordan kvantificeringen kan gøres til genstand for analyse.
 • Sammenligne forskellige tilgange til konceptualisering af tal som politiske mht. deres styrker og svagheder
 • Relatere udviklingen i konstruktion af bestemte statistikker til gennerelle samfundsmæssige og forvaltningsmæssige tendenser
 • Anvende udbuddets teorier og tilgange på en selvstændig problemstilling, herunder:
  • Argumentere for den valgte teori/tilgangs relevans for den givne case.
  • Diskutere hvordan alternativer tilgange kunne havde medført andre analytiske resultater
  • Relatere den konkrete analyse til øvrige dele af fagets pensum.
  • Formidle analysen med logisk og sproglig klarhed. 
    

Kompetencer

 • Identificere informationsbehovet i en given analysesituation, herunder særligt hvilke former for kilder til viden der er relevante og tilstrækkelige i beskrivelsen af en case.
 • Indhente information og viden og foretage selvstændige vurderinger af deres relevans.
 • Overføre fagets tilgange til problemstillinger mht. udførelse, fortolkning og anvendelse af målinger i andre sammenhænge.
 • Formilde generelle problemstillinger mht. anvendelse af tal og statistik til andre faggrupper.
 • Diskutere dilemmaer i anvendelse af tal og styring med andre faggrupper.
   

Pensum vil blive mellem 1.000 og 1.200 sider. De følgende tekster forventes at indgå (NB: dette pensum er foreløbigt):

Andersen, V.N. 2007, 'Transparency and Openness: A Reform or Education Policy?', Scandinavian Political Studies, vol. 30, no. 1, pp. 38-60.

Asdal, K. 2011, 'The office: The weakness of numbers and the production of non-authority', Accounting, Organizations and Society, vol. 36, no. 1, pp. 1-9.

Beer, D. 2016, 'How should we do the history of Big Data?', Big Data & Society, vol. 3, no. 1, pp. 1-10.

Bevan, G. & Hood, C. 2006, 'Whats measured is what matters: Targets and Gaming in the English Public Health Systems', Public Administration, vol. 84, no. 3, pp. 517-538.

Callon, M. 1986, 'Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay,' In J. Law, (red). Power, action and belief: a new sociology of knowledge?, Londong: Routledge, pp. 196-223.

Card, D. 2011, 'Origins of the Unemployment Rate: The Lasting Legacy of Measurement without Theory', American Economic Review, vol. 101, no. 3, pp. 552-557.

Coyle, D. 2014, GDP: A Brief but Affectionate History, Princeton: Princeton University Press.

Coyle, D. 2016, 'The Political Economy of National Statistics', The University of Manchester, Economics Discussion Paper Series, pp. 1-27.

Dahler-Larsen, P. 2014, 'Constitutive Effects of Performance Indicators: Getting beyond unintended consequences', Public Management Review, vol. 16, no. 7, pp. 969-986.

Dahler-Larsen, P. 2015, 'The Evaluation Society: Critique, Contestability, and Skepticism', Spazio Filosofico, vol. 1, no. 13, pp. 21-36.

Desrosières, A. 1998, The politics of large numbers: a history of statistical reasoning, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Desrosières, A. 2001, 'How Real Are Statistics? Four Posssible Attitudes', Social Research, vol. 68, no. 2, pp. 339-355.

Eisenstein, Charles. 3-5-2015, 'The oceans are not worth $24 trillion', opendemocracy.net. Sidst besøgt: 9-2-2017, https:/​/​www.opendemocracy.net/​transformation/​charles-eisenstein/​oceans-are-not-worth-24-trillion

Espeland, W.N. & Sauder, M. 2007, 'Rankings and reactivity: How public measures recreate social worlds', American Journal of Sociology, vol. 113, no. 1, pp. 1-40.

Espeland, W.N. & Stevens, M.L. 1998, 'Commensuration as a Social Process', Annual Review of Sociology, vol. 24,  pp. 313-343.

Grek, S. 2009, 'Governing by numbers: the PISA Effect in Europe', Journal of Education Policy, vol. 24, no. 1, pp. 23-37.

Gustafsson, L.R. 2012, What Did You Learn in School Today?: How Ideas Mattered for Policy Changes in Danish and Swedish Schools 1990-2011, Aarhus: Forlaget Politica.

Hacking, I. 1991, 'How Should We Do the History of Statistics? ' In I. G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller, (red). The Foucault Effect: Studies in Governmentality: With Two Lectures by and an Interview with Michel Foucault , hicago: University of Chicago Press.

Jerven, M. 2016, 'How Much Will a Data Revolution in Development Cost?', Forum for Development Studies, pp. 1-20.

Klees, S.J. 2016, 'Human Capital and Rates of Return: Brilliant Ideas or Ideological Dead Ends?', Comparative Education Review, vol. 60, no. 4, pp. 644-672.

Kousholt, K. 2015, 'Vidensformers legitimitet i skolepraksis', Nordic Studies in Education, vol. 35, no. 03-04, pp. 168-183.

Lamont, M. 2012, 'Toward a Comparative Sociology of Valuation and Evaluation', Annual Review of Sociology, vol. 38,  pp. 201-221.

Lampland, M. 2010, 'False numbers as formalizing practices', Social Studies of Science, vol. 40, no. 3, pp. 377-404.

Latour, B. 2000, 'When things strike back: a possible contribution of science studies to the social sciences', The British Journal of Sociology, vol. 51, no. 1, pp. 107-123.

Law, J. 2009, 'Seeing Like a Survey', Cultural Sociology, vol. 3, no. 2, pp. 239-256.

Law, J., Ruppert, E., & Savage, M. 2011, The Double Social Life of Methods, CRESC Working Paper Sereis, 95.

Olsen, A.L. 2015, 'The Numerical Psychology of Performance Information: Implications for Citizens, Managers, and Policymakers', Public Performance & Management Review, vol. 39, no. 1, pp. 100-115.

Olsen, A.L. 2016, 'Human Interest or Hard Numbers? Experiments on Citizens' Selection, Exposure, and Recall of Performance Information', Public Administration Review, vol. Online version ahead of publication,  pp. n/a.

Osborne, T. & Rose, N. 1999, 'Do the social sciences create phenomena?: the example of public opinion research', The British Journal of Sociology, vol. 50, no. 3, pp. 367-396.

Pentland, B.T. 1993, 'Getting comfortable with the numbers: Auditing and the micro-production of macro-order', Accounting, Organizations and Society, vol. 18, no. 7, pp. 605-620.

Pors, J.G. 2016, 'The ghostly workings of Danish accountability policies', Journal of Education Policy, vol. 31, no. 4, pp. 466-481.

Porter, T. 1995, Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life, Princeton: Princeton University Press.

Power, M. 1997, The Audit Society: Rituals of Verification, Oxford: Oxford University Press.

Rittel, H.W.J. & Webber, M.M. 1973, 'Dilemmas in a general theory of planning', Policy Sciences, vol. 4, no. 2, pp. 155-169.

Robson, K. 1992, 'Accounting numbers as inscriptions: Action at a distance and the development of accounting', Accounting, Organizations and Society, vol. 17, no. 7, pp. 685-708.

Savage, M. & Burrows, R. 2007, 'The Coming Crisis of Empirical Sociology', Sociology, vol. 41, no. 5, pp. 885-899.

Schinkel, W. 2011, 'Prepression: The actuarial archive and new technologies of security', Theoretical Criminology, vol. 15, no. 4, pp. 365-380.

Schinkel, W. 2013, 'The imagination of society in measurements of immigrant integration', Ethnic and Racial Studies, vol. 36, no. 7, pp. 1142-1161.

Scott, J.C. 1998, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, New Haven: Yale University Press.

Seabrooke, L. & Wigan, D. 2015, 'How activists use benchmarks: Reformist and revolutionary benchmarks for global economic justice', Review of International Studies, vol. 41, no. 5, pp. 887-904.

Sellar, S. & Lingard, B. 2013, 'Looking East: Shanghai, PISA 2009 and the reconstitution of reference societies in the global education policy field', Comparative Education, vol. 49, no. 4, pp. 464-485.

Smith, P. 1995, 'On the unintended consequences of publishing performance data in the public sector', International Journal of Public Administration, vol. 18, no. 2-3, pp. 277-310.

Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. 2009, Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress,Insee. http:/​/​www.insee.fr/​fr/​publications-et-services/​dossiers_web/​stiglitz/​doc-commission/​RAPPORT_anglais.pdf

Suhrke, A. & Samset, I. 2007, 'What's in a Figure? Estimating Recurrence of Civil War', International Peacekeeping, vol. 14, no. 2, pp. 195-203.

Triantafillou, P. 2015, 'The Political Implications of Performance Management and Evidence-Based Policymaking', The American Review of Public Administration, vol. 45, no. 2, pp. 167-181.

Urueña, R. 2015, 'Indicators and the Law: A Case Study of the Rule of Law Index,' In S. E. Merry, K. E. Davis, & B. Kingsburg, (red). The Quiet Power of Indicators: Measuring Governance, Corruption, and the Rule of Law, New York: Cambridge University Press, pp. 75-102.

Van Dooren, W. 2009, 'A Politico-administrative Agenda for Progress in Social Measurement: Reforming the Calculation of Government's Contribution to GDP', Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, vol. 11, no. 3, pp. 309-326.

van Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. 2010, Performance Management in the Public Sector, London: Taylor & Francis.

Williamson, B. 2016, 'Digital methodologies of education governance: Pearson plc and the remediation of methods', European Educational Research Journal, vol. 15, no. 1, pp. 34-53.

 

De fleste tekster er elektronisk tilgængelige. Faget har ingen grundbog – de fleste bøger( fx Porter 1995, Coyle 2014,  Merry, Davis & Kingsbury 2015) er tilgængelige online via biblioteket.

Udgangspunktet er en samfundsmæssig grunduddannelse. Kendskab til offentlig forvaltning og statistisk metode er en fordel, men ikke et krav.
Undervisningen vil foregå som en blanding af forelæsninger og diskussioner på klasse- og gruppeniveau. De studerende får mulighed for at præsenterer deres arbejdet med frie opgaver på feedbacksessioner. På de mere empirisk orienterede undervisningsgange vil der muligvis være gæsteforelæsninger. Endeligt vil udbuddet afspejle udviklingen i underviserens egen forskning, således at de studerendes får mulighed for løbende at diskutere forskningsmæssige problemstillinger og dermed opnår indblik i forskningsprocessen.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.