ASTK15413U KURSUS: Diplomati i forandring

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

COURSE: Diplomacy in transformation

Uddannelse

Valgfag - International Relations, Diplomacy and Conflict Studies

Bachelorniveau 20 ECTS

Kandidatniveau 15 ECTS

Kursusindhold

International aktivistisme er efterhånden blevet en fast bestanddel i dansk udenrigspolitisk filosofi. Dette på trods af, at Danmark i de fleste henseender er en småstat der gennem to årtier har gennemført meget omfattende besparelser i udenrigstjenesten. Der bliver talt om ”mere Danmark i verden”. Men er det store visioner, uden hold i virkeligheden? I alle tilfælde sætter udviklingstendenser i Danmarks indre og ydre rammebetingelser det danske diplomati og udenrigstjenesten under pres. I dette kursus vil vi forsøge at gå i dybden med den virkelighed danske diplomater oplever i det praktiske diplomati.

 

Det helt overordnede formål med kurset er at få et godt grundlag for at vurdere hvilken plads Danmark har i verden. Mere konkret handler det om at komme til en forståelse for, hvordan den danske udenrigstjeneste er organiseret, ledet og fungerer, herunder at forstå, hvilke forskellige former for diplomati, der er i spil. Kurset placerer sig i feltet ”international forvaltning”. På den ene side trækker det på småstatsteori, udenrigspolitisk analyse, og teori om diplomati, internationalt samarbejde og forhandling, der alle har rødder i International Politik disciplinen. På den anden side rettes fokus på teori om organisatorisk forandring, organisationskultur, ledelse og implementering, der alle associeres med offentlig forvaltning.

 

Kurset udbydes i specialiseringen ”International politik, diplomati og konfliktstudier” men kan følges af alle.

 

Program


 1. Diplomati

Diplomatidefinition, diplomatroller, rollekonflikter, det fragmenterede diplomati, hybriddiplomatiet

 

 1. Diplomati og småstater

Forskellige perspektiver til analyse af småstaters diplomati

 

 1. Udenrigspolitisk analyse

Teori, uafhængige og afhængige variable

 

 1. Aktivistisk udenrigspolitik

Store linjer i dansk udenrigspolitik – visioner, strategi og praksis. Forskellige former for aktivisme

 • : ”Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi – svagheder og styrker”

 

 1. Udenrigsministeriet

Funktioner, organisation, reformer

 

 1. Ambassaderne og repræsentationsstrukturer

Funktioner, diplomatisk tiltrækningskraft, Danmarks centralitetsscore i det globale diplomatinetværk.

 

 1. Reform af repræsentationsstrukturen og diplomati fra bar bund

Hvordan starter man en ny ambassade op? Liability of foreignness, liability of newness og liability of outsidership

Studenteroplæg: ”Alternativ til permanent diplomatisk tilstedeværelse: Fem nye former for diplomatisk repræsentation”

 

8.-10. Diplomatiske sprogfærdigheder

En af de akutte udfordringer en diplomat konfronteres med ved en ny udsendelse er, at hun/han i store træk skal kunne forstå, hvad der bliver sagt og skrevet. Det gælder for så vidt angår Kina, Saudi Arabien, Brasilien og en masse andre lande, hvor Danmark er diplomatisk repræsenteret. Vi tester hvor langt man kan nå på en uge! Det valgte sprog er fransk – og vi har fået hjælp fra ”Center for Internationalisering og Parallelsproglighed” på KUA. Cand. Mag. i fransk Anne Sofie Hjuler vil over to sessioner à to timer hjælpe os til at nå målet. I session tre får vi besøg af souschefen på den franske ambassade som vil introducere os til det franske diplomati – på fransk!

 

Se mere om sessionen i det forklarende appendiks i det endelige program

 

 1. Udenrigstjenesten
 2. : Medlem af direktionen i Udenrigsministeriet: ”Ledelse og styring i udenrigstjenesten”.

Studenteroplæg: ”Kan udenrigstjenesten undværes”?

 

 1. Klassisk diplomati – den bilaterale dimension

Definition, ”bringing the state back in”, Kongehusets rolle, diplomati i krig, ”New intergovernmentalism”

 

 1. Klassisk diplomati – den multilaterale dimension

Den danske FN-mission i New York og internationale forhandlinger.

Studenteroplæg: ”EU-repræsentationen i Bruxelles og smart-stats-strategien”

 

 1. Økonomisk diplomati

Definition, tre faser i Danmark, baggrund for økonomisk diplomati

 

 1. Udviklingsdiplomati
 2. : ”Udviklingspolitikkens organisering, finansiering, resultater og udfordringer”

Studenteroplæg: ”Muligheder i og begrænsninger for det økonomiske diplomati på udviklingsområdet”

 

 1. Krisediplomati

Definition, borgerservice som udenrigstjenestens redningsplanke, hardship-diplomatiet. Diplomati bag pigtråd.

 

 1. Diplomati i krig

Vi ser dokumentarfilmen: ”Diplomatiets fortrop”, DR, 2003.

Studenteroplæg: Analyse af krisediplomatiets udtryksformer i ”Diplomatiets fortrop”.

 

 1. Offentlighedsdiplomati og nation branding

Definition, teori, markedsføring af Danmark

 

 1. Det medialiserede og digitaliserede diplomati

Muligheder og udfordringer i det digitaliserede diplomati.

Studenteroplæg: ”Muligheder og udfordringer det medialiserede diplomati”

 

 1. EU’s udenrigstjeneste

Baggrund, opbygning og funktionsmåde, EU-delegationernes funktion i det danske diplomati.

 • : ”Leaders and laggards i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik”

 

 1. Ansættelse i EU-systemet

De danskere der fandt vej til ansættelse i EU-systemet i forbindelse med Danmarks optagelse som medlem i 1973 er nu på vej på pension. Antallet af danskere i EU’s institutioner falder dramatisk. Hertil kommer, at Brexit betyder, at der snart opstår en åbning for ganske mange ny-ansættelser i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg. Men hvilke kringelkroge skal man følge for at få ansættelse i EU-systemet? Det vil en repræsentant fra Udenrigsministeriet og en repræsentant fra EU-Kommissionens European Personnel Selection Office (EPSO) hjælpe os til at finde ud af.

 

 1. Spørgetime og prøveeksamen

To frivillige melder sig til prøveeksamen for åben tæppe.

 

Målbeskrivelser

Det overordnede formål med kurset er at de studerende tilegner sig et grundigt indblik i Danmarks nutidige diplomatiske praksis og organisering. Kurset skaber et kenskab til teorier om international samarbejde og koordination, diplomati, udenrigspolitik, småstater, organisationsforandring, og ledelse og styring i udenrigstjenesten.

1.800 sider i alt

Alt uploades på kursushjemmeside, undtagen følgende, der indkøbes:

 

·         Martin Marcussen (2016), Diplomati. Et portræt af den moderne udenrigstjeneste, København: Hans Reitzels Forlag, 496 sider.

·         Martin Marcussen (2017), Diplomati på bar bund. Hverdagens diplomati på de danske ambassader, København: DJØF-forlaget, 360 sider.

 

Der undervises over 14 uger. Undervisningen tager form af forelæsninger, gæsteforelæsninger, holddiskussioner og studenteroplæg. Det forventes at alle kursusdeltagere skriver sig på mindst ét gruppeoplæg i løbet af kurset samt deltager aktivt i session 8.-10. Studenteroplægget består af en 30 min. besvarelse af et spørgsmål, hvorefter der vil være fri diskussion.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig synopsiseksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 

Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.