ASTK15276U UDBUD: Strategisk styring i den offentlige sektor

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

COURSE: Strategic management in the public sector

Uddannelse

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Bachelorstuderende: 10 ECTS
 

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i at stort set alle offentlige organisationer udarbejder en ”Strategi” Men hvad vil det sige at etablere en strategi – og hvad vil det sige at agere strategisk på organisationsniveau? På managementhylden i lufthavnens boghandel er der eksempler på letlæste bøger om strategi – men er de dækkende for hvad det vil sige at agere strategisk?

 

På kurset ”Strategisk styring i den offentlige sektor etableres en ramme for strategisk tænkning. En række strategiske perspektiver gennemgås, og vi ser på, hvordan strategier manifesterer sig i den offentlige sektor. Kurset afsluttes med en drøftelse af fremtiden set i lyset af fremkomsten af nye styringsregimer og New Weberian State (NWS).

 

Kursets formål er at beskrive strategisk tænkning, og at præsentere en række værktøjer til strategisk tænkning, og at sætte strategi i relation til bl.a. magt, legitimitet og teknologi. Kurset tager aktuelle eksempler på strategier i den offentlige sektor op, og analyserer strategiernes virkemåde.

 

Foreløbig gennemgangsplan

 

 1. Introduktion til kurset og til strategisk styring
 2. Iagttagelse af 2. orden – det strategiske blik på organisationen
 3. Hvad er strategi: fire perspektiver på strategi
 4. Strategisk tilgang - 1: Vektorperspektivet, Legitimitetsperspektivet
 5. Strategisk tilgang - 2: Kompetenceperspektivet, Det narrative perspektiv
 6. Strategisk tilgang - 3: Magtperspektivet, Visionsperspektivet
 7. Strategisk tilgang - 4: Teknologiperspektivet, Tillidsperspektivet
 8. Strategi og styringsredskaber
 9. Cases: Strategiprocesser i stat og organisationer
 10. Cases: Strategiprocesser i kommuner og regioner i Københavns kommune, strategiprocessen i Odense Kommune, Strategiprocessen i Region Hovedstaden
 11. Strategi og politik
 12. Ny strategi og kritiske strategiperspektiver
 13. Gæst
 14. Eksamensforberedelse

 

Målbeskrivelser

Viden

Kursets mål er, efter endt undervisning, at sætte den studerende i stand til at forstå fremkomsten af nye strategiske redskaber, og sætte dem i relation til den fremherskende styringsfilosofi. Den studerende skal efter endt undervisning have tilegnet sig viden om de almindeligste redskaber i strategisk offentlig styring.

 

Færdigheder

Kurset skal opbygge den studerendes kompetence til at agere strategisk under givne udfordringer, samt at anerkende og anvende disse udfordringer, som strategiske ressourcer.

 

Kompetencer

Kurset skal sætte den studerende i stand til

 • At forstå og genkende strategiske initiativer i den offentlige sektor
 • At analysere offentlig strategi, og sætte den ind i kontekst
 • At analysere kritikken af offentlig styring, og nye styringsredskabers muligheder som svar herpå

At foreslå konkrete strategiske løsninger på udvalgte udfordringer

 

Whittington, Richard: Hva er strategi?

Klausen, Kurt Klaudi: Offentlig organisation, Strategi og ledelse

Suchman Mark: Managing Legitimacy: Strategic and institutional approaches

Nordhaug Odd: Competence Specificities in Organizations

Barry D. / Elmes, M. Strategy retold: Towards a narrative view of strategic discourse

Fog, K.: Branding gennem storytelling

Andersen, Niels Åkerstrøm: The emplyee in the sign of love

Luhmann, Niklas: Iagttagelse og paradoks – essays om autopoietiske systemer

Pfeffer, Jeffrey: Symbolic action: language, ceremonies and settings

Daugaard Jensen, Kontrol I det stille

Thygesen, Niels, Kampmann, No Emil Sjøberg: Tillid på bundlinjen

Collins, J.C., Porras, J.: Organizational Vision and Visionary Organizations

La Cour, Anders, Højlund, Holger, Afføringsskemaer som teknologi

Andersen, Niels Åkerstrøm: Styring af styringsværktøjer

Whittington, Richard: Completing the practice turn in strategy researck

Rennison, Betina Wolfgang: De 20 P’er – problemkatalog for fremtidens offentlige lederskab

Grænnegård Christensen, Jørgen, Mortensen, Peter Bjerre: I politikkens vold

Majgaard, Klaus: Handlekraft i velfærdsledelse

Kundskaber svarende til grunduddannelsen i statskundskab.
Undervisningen vil foregå som en blanding af forelæsning, studenterinddragelse og caseanalyse af konkrete eksempler på strategi. Der forventes at være eksterne oplægsholdere. Der forventes endvidere aktiv deltagelse.

Undervisningen vil skifte mellem forelæsningsprægede diskussioner af pensum, og gennemgang af små opgaver, som de studerende forventes at have forberedt hjemmefra.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.