SSUA15021U Psykologi, sundhedspsykologi, forebyggelse og sundhedsfremme

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Psychology, Healthpsychology, Disease prevention and Health promotion

Kursusindhold

Kurset omfatter introduktion til almen psykologi og sundhedspsykologi. Formålet er, at de studerende tilegner sig tilstrækkelig viden om psykologi og sundhedspsykologi til, at de kan medinddrage disse fagområder i analyser af sundhedsvidenskabelige problemstillinger.

Målbeskrivelser

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensum kunne:
 

Viden:

 • beskrive og redegøre for basale begreber, metoder og teorier inden for almen psykologi, udviklingspsykologi, socialpsykologi, differentiel psykologi, og sundhedspsykologi;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de dele af ovenstående fagområder, som er særligt centrale for sundhedsvidenskaben;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de psykologiske metoder, begreber og teorier som er særligt relevante i sundhedsvidenskaben
   

Færdigheder:

 • demonstrere færdigheder i at kommunikere på baggrund af psykologisk og sundhedspsykologisk empiri, begreber og teorier;
 • demonstrere evne til selvstændigt at integrere og reflektere over fagets fagområder og problemstillinger og deres relation til andre fagområder inden for sundhedsvidenskaben.

Kompetencer:

 • Den studerende skal have tilegnet sig viden inden for psykologi, sundhedspsykologi, forebyggelse og sundhedsfremme i et omfang, der gør det muligt at tilegne sig ny viden inden for disse fagområder og at  tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold for sundhedsvidenskabelig praksis, og forskning og udvikling.
Forelæsninger og holdundervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 100,5
 • Forelæsninger
 • 36
 • I alt
 • 137,5
Point
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 45 min. med opsyn.
Kurset evalueres ved mundtlig eksamen på 45 minutter med 15 minutters forberedelse. Bedømmes efter 7-trinsskalaen med ekstern censur.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:
 

Viden:

 • beskrive og redegøre for basale begreber, metoder og teorier inden for almen psykologi, udviklingspsykologi, socialpsykologi, differentiel psykologi, og sundhedspsykologi;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de dele af ovenstående fagområder, som er særligt centrale for sundhedsvidenskaben;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de psykologiske metoder, begreber og teorier som er særligt relevante i sundhedsvidenskaben
   

Færdigheder:

 • demonstrere færdigheder i at kommunikere på baggrund af psykologisk og sundhedspsykologisk empiri, begreber og teorier;
 • demonstrere evne til selvstændigt at integrere og reflektere over fagets fagområder og problemstillinger og deres relation til andre fagområder inden for sundhedsvidenskaben
   

Kompetencer:

 • Den studerende skal have tilegnet sig viden inden for psykologi, sundhedspsykologi, forebyggelse og sundhedsfremme i et omfang, der gør det muligt at tilegne sig ny viden inden for disse fagområder og at  tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold for sundhedsvidenskabelig praksis, og forskning og udvikling.