SODK15026U Kursus i oral kirurgi 1

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Oral Surgery 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i oral kirurgi 2, kursus i oral rehabilitering 3 og eksamen i kandidatspeciale

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for sårheling, samt færdighed i dentale ekstraktioner og sequelae. Den studerende skal kunne forklare principper for dentale ekstraktioner og sequelae på baggrund af biologi, ætiologi, patogenese og patologi. Den studerende skal være bekendt med det teoretiske grundlag for indikationer ekstraktioner og prognose. Det væsentligste indhold i kursus er: undersøgelse, diagnostik, indikationer og behandlingsplanlægning for dentoalveolær kirurgi, sårheling inden for det dentoalveolære område, akutte og kroniske komplikationer til tandekstraktion.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive behandlingsplanlægning indenfor dentoalveolær kirurgi indeholdende anamnese, objektiv undersøgelse og vurdering af røntgenbilleder
 • redegøre for indikationer for ekstraktion af tænder
 • redegøre for indikationer om transalveolær- og operativ ekstraktion
 • beskrive sårheling indenfor det dentoalveolære område
 • demonstrere kendskab til ætiologi og behandling af akutte og kroniske tilstande som pericoronitis og alveolitis sicca dolorosa
 • demonstrere kendskab til dentale implantater
 • redegøre for etiske overvejelser og behandlingsmuligheder samt retten til autonomi for ekstraktion af tænder
   

Færdighed

 • gennemføre aseptisk arbejdsgang
 • under supervision foretage intraalveolær ekstraktion
 • under supervision foretage operativ opklapning
   

Kompetence

 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder
Kursus i basale kirurgiske principper og metoder
Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, kliniske øvelser og præklinisk test
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved integreret eksamen i oral kirurgi, oral patologi og medicin (SODK15042E)
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 32
 • Forelæsninger
 • 5
 • Holdundervisning
 • 3
 • Praktiske øvelser
 • 48
 • I alt
 • 88
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Deltagelse i kliniske øvelser
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive behandlingsplanlægning indenfor dentoalveolær kirurgi indeholdende anamnese, objektiv undersøgelse og vurdering af røntgenbilleder
 • redegøre for indikationer for ekstraktion af tænder
 • redegøre for indikationer om transalveolær- og operativ ekstraktion
 • beskrive sårheling indenfor det dentoalveolære område
 • demonstrere kendskab til ætiologi og behandling af akutte og kroniske tilstande som pericoronitis og alveolitis sicca dolorosa
 • demonstrere kendskab til dentale implantater
 • redegøre for etiske overvejelser og behandlingsmuligheder samt retten til autonomi for ekstraktion af tænder
   

Færdighed

 • gennemføre aseptisk arbejdsgang
 • under supervision foretage intraalveolær ekstraktion
 • under supervision foretage operativ opklapning
   

Kompetence

 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder