SODK15014U  Kursus i anæstesiologi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Anaesthesiology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i oral rehabilitering 2 og eksamen i kandidatspeciale
Forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i odontologi.

Kursusindhold

De studerende orienteres om fagligheden i det lægelige speciale anæstesiologi med særlig vægt på kontaktfladen mellem anæstesiologi og klinisk odontologi. I kurset indgår desuden en temadag i anæstesiologi. Det væsentligste indhold i kursus er: anæstesispecialet, kvælstofforilteilt analgesi, herunder praktisk demonstration, præmedikation af børn og voksne samt valg af relevant smertekontrol.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for ASA score systemet samt principperne for universel anæstesi
 • redegøre for administration af kvælstofforilte-ilt analgesi samt præmedikation med sedativa på voksne og børn.

 

Færdighed

 • registrere og agere adækvat på almindeligt forekommende bivirkninger i relation til kvælstofforilte-ilt analgesi
 • registrere og agere adækvat på almindeligt forekommende bevidstløshedstilstande samt herunder bivirkninger ved anvendelse af sedativa.

 

Kompetence

 • være orienteret om fagligheden i det lægelige speciale anæstesiologi med særlig vægt på kontaktfladen mellem anæstesiologi og klinisk odontologi.
Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, prækliniske og kliniske øvelser og opgaveløsning.
Kurset afsluttes med kursusattest
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Deltagelse i prækliniske øvelser med komplet røntgenbillededokumentation af behandlede cases og gennemførelse af temadag i anæstesiologi.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for ASA score systemet samt principperne for universel anæstesi
 • redegøre for administration af kvælstofforilte-ilt analgesi samt præmedikation med sedativa på voksne og børn

 

Færdighed

 • registrere og agere adækvat på almindeligt forekommende bivirkninger i relation til kvælstofforilte-ilt analgesi
 • registrere og agere adækvat på almindeligt forekommende bevidstløshedstilstande samt herunder bivirkninger ved anvendelse af sedativa.

 

Kompetence

 • være orienteret om fagligheden i det lægelige speciale anæstesiologi med særlig vægt på kontaktfladen mellem anæstesiologi og klinisk odontologi
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 5
 • Holdundervisning
 • 2
 • Praktiske øvelser
 • 3
 • Forberedelse
 • 15
 • I alt
 • 25