SODB16063U Kursus i indirekte enkelttandsrestaureringer (2016-studieordning)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Indirect Restorations

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af bacheloruddannelsen

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende indgående forståelse for støbte indlæg og kroner i metal samt kendskab til indlæg i keramik, herunder materialemæssige egenskaber og materialernes anvendelse i den kliniske situation. Under vejledning skal den studerende kunne vurdere behandlingsindikation samt kunne tilrettelægge og udføre behandling med støbte indlæg og kroner på patient. Herudover skal den studerende kunne udføre keramiske indlæg på fantom.
Kurset gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem fagene cariologi, oral rehabilitering og dentalmaterialer.
Det væsentligste indhold i kurset omfatter materialelære vedrørende ædelmetallers anvendelse til indlæg og kroner i enkelttænder samt patientbehandling med diagnostik, vurdering af behandlingsbehov, behandlingsplanlægning og udførelse af behandling.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til støbte restaureringer i metal og keramik, aftryk, retentionscementer, provisorier og hjælpematerialer
 • optage journal, lægge en generel behandlingsplan og forklare indikation for anvendelse af støbte enkelttandsrestaureringer, provisoriske materialer og retentionscementer
   

Færdigheder

 • anvende principper for præparation til støbte enkelttandsrestaureringer
 • anvende principper og metoder for aftryk til støbte enkelttandsrestaureringer, samt tolke et aftryks kvalitet
 • anvende principper og metoder for analyse, registrering og udformning af okklusion og artikulation
 • anvende principper og metoder for tilpasning og cementering af støbte enkelttandsrestaureringer
 • forklare biologiske og tekniske komplikationer i forbindelse med behandling
 • tolke kvalitet af støbte enkelttandsrestaureringer samt forklare, om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
 • tolke prognose for behandling med støbt enkelttandsrestaurering
 • kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder
   

Kompetencer

 • udføre simple behandlinger med støbte enkelttandsrestaureringer på patient
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af støbte enkelttandsrestaureringer
Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi (SODB16046U)
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, øvelser på fantom, opgaveløsning samt kliniske øvelser med patient
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 39
 • Forelæsninger
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 57
 • I alt
 • 106
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Kursusdeltagelse
Godkendt deltagelse i øvelser på fantom, kliniske øvelser med patient, præklinisk test og opgaveaflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til støbte restaureringer i metal og keramik, aftryk, retentionscementer, provisorier og hjælpematerialer
 • optage journal, lægge en generel behandlingsplan og forklare indikation for anvendelse af støbte enkelttandsrestaureringer, provisoriske materialer og retentionscementer
   

Færdigheder

 • anvende principper for præparation til støbte enkelttandsrestaureringer
 • anvende principper og metoder for aftryk til støbte enkelttandsrestaureringer, samt tolke et aftryks kvalitet
 • anvende principper og metoder for analyse, registrering og udformning af okklusion og artikulation
 • anvende principper og metoder for tilpasning og cementering af støbte enkelttandsrestaureringer
 • forklare biologiske og tekniske komplikationer i forbindelse med behandling
 • tolke kvalitet af støbte enkelttandsrestaureringer samt forklare, om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
 • tolke prognose for behandling med støbt enkelttandsrestaurering
 • kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder
   

Kompetencer

 • udføre simple behandlinger med støbte enkelttandsrestaureringer på patient
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af støbte enkelttandsrestaureringer