SODB16055E Eksamen i intern medicin og patologisk anatomi (2016-studieordning)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Exam in Internal Medicine and Pathological Anatomy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kurset basal endodonti 

Eksamen knytter sig til kursus i intern medicin og patologisk anatomi (SODB16055U)
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 2
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer
---
Krav til indstilling til eksamen

Kursus i intern medicin og patologisk anatomi

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Adgang til VIRMIK

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

Intern medicin

 • definere hæmodynamiske forstyrrelser og redegøre for deres årsag og udvikling samt deres konsekvens for organismen
 • definere arteriosclerose og redegøre for de forskellige typer heraf, deres årsager og udvikling samt deres konsekvens for organisme.
 • definere non-neoplastiske og neoplastiske vækstforstyrrelser og redegøre for neoplasiers klassifikation og nomenklatur, herunder morfologiske malignitetskriterier, malignitetsgradering og stadieinddeling
 • redegøre for ætiopatogenese, kliniske manifestationer og behandling ved kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom og diabetes mellitus
 • redegøre for hvorledes kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom, diabetes mellitus, kronisk bindevævssygdom, anæmi, leukæmi og leversygdom kan influere på den orale sundhedstilstand og vice versa
 • angive kliniske manifestationer og behandling ved sygdomme i gl. thyroidea og gll. parathyroideae, binyrebarkens sygdomme, nyreinsufficiens, mave-tarmsygdom, hæmoragisk diatese, medicinsk onkologi og neurologiske sygdomme, herunder hovedpine
 • redegøre for, hvorledes nogle almene sygdomme og tilstande kan influere på tandlægebehandlingen bl.a. infektionssygdom, diabetes, kardiovaskulær sygdom, hæmatologisk sygdom og immunsuppression
 • redegøre for hvorledes der indhentes tilstrækkelig information om patientens helbredstilstand i relation til tilrettelæggelsen af tandlægebehandling
 • redegøre for ved hvilke medicinske tilstande og intern medicinske sygdomme, det er nødvendigt at træffe forholdsregler for at beskytte patienten, klinikpersonalet og tandlægen
 • redegøre for hvornår det er nødvendigt at henvise patienter med intern medicinske sygdomme til specialuddannede tandlæger, læger og hospitalsafdeling
 • redegøre for symptomer og kliniske manifestationer af akutte medicinske tilstande, der kan opstå i tandlægestolen, f.eks. akut koronar syndrom, lungeemboli, fremmedlegemer, hypo- og hyperglykæmi, anafylaktisk shock
   

Patologisk anatomi

 • beskrive forskellige typer af cellers tilpasning til reversible ændringer i mikromiljøet
 • redegøre for morfologiske tegn på og typer af nekrose
 • redegøre for forskellige typer af inflammation og de cellulære og vævsrelaterede komponenter der indgår heri
 • redegøre for heling, herunder de forskellige processer der indgår heri samt helingsresultatets karakter
 • genkende og beskrive de typiske kredsløbslidelser, såsom aterosklerose, og deres manifestationer, herunder trombedannelse
 • genkende og beskrive de forskellige typer af benigne og maligne vækstforstyrrelser og genkende en række af disse mikroskopisk