SODB16051U  Kursus i basal parodontologi 1 (2016-studieordning)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Basic Parodontology 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i basal parodontologi 2

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for de parodontale sygdommes diagnostik, forebyggelse og behandling, og den studerende skal kunne forklare indsatsen over for disse på baggrund af biologi, ætiologi, patogenese og patologi. Endvidere skal den studerende være bekendt med det teoretiske grundlag for behandlingsindikationer og prognose ved de parodontale sygdomme. Den studerende forventes ved semestrets slutning at have prøvet at behandle patienter med parodontitis marginalis chronica levis (P1-niveau) og parodontitis marginalis chronica gravis (P2-niveau).

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • forklare og illustrere anatomien og fysiologien af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen samt parodontiets patologi
 • forklare den supra- og subgingivale mikroflora ved gingiva sana, gingivitis og kronisk parodontitis
 • forklare og illustrere dannelsen og opbygningen af calculus
 • forklare og illustrere lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge samt risikofaktorer for marginal parodontitis
 • forklare principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af marginal parodontitis, herunder kroniske og aggressive sygdomsformer
 • demonstrere viden om gingivitis’ og parodontitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi
 • forklare den principielle opbygning og anvendelse af håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • demonstrere viden om forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
   

Færdighed

 • gennemføre en journaloptagelse (P1-P2-niveau) sikkert og hurtigt, inden for 2-3 behandlingsseancer
 • identificere, beskrive og journalisere anamnestiske og kliniske fund af betydning for patientundersøgelse, svarende til sygdomsniveau på P1-P2-patienter
 • forklare og have viden om at informere og instruere patienter med marginal parodontitis i opretholdelse af god mundhygiejne
 • fjerne plak, supra- og subgingival calculus og andre plakreretinerende faktorer fra tænderne
 • gennemføre en depuration rationelt, således at den tilvirkes forholdene hos patienten
 • forklare og tolke heling af parodontiet efter en gennemført hygiejnefase hos patient med gingivitis og parodontitis marginalis chronica levis/gravis
   

Kompetence

 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen og opstille initial behandlingsplan, svarende til et sygdomsniveau på P1-P2-patienter
 • komme med relevante forslag til en sekvensplan for behandlingen
 • diskutere resultatet af hygiejnefasen, opstille endelig behandlingsplan inkl. vedligeholdelsesbehandling, samt angive prognose
 • vurdere et behandlingsforløb og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen
 • informere patienten om årsagen til marginal parodontitis, på en for patienten tilpasset måde
 • informere og instruere patienter med marginal parodontitis i forbedring af mundhygiejne/​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • bedømme, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende bedømme det parodontale vævs respons
 • fremlægge og diskutere PA-bachelorpatienten på 5. semester niveau
 • godkende og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
Kursus i klinisk introduktion (SODB16047U)
Eksamen i biokemi (SODB16042E)
Eksamen i oral mikrobiologi (SODB16043E)
Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, opgaveløsning og kliniske øvelser
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres ved OSKE eksamen
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse
Kursusattest på baggrund af godkendte opgaver / tests og tilfredsstillende deltagelse i øvelsesundervisning og PA-bachelorpatient
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • forklare og illustrere anatomien og fysiologien af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen samt parodontiets patologi
 • forklare den supra- og subgingivale mikroflora ved gingiva sana, gingivitis og kronisk parodontitis
 • forklare og illustrere dannelsen og opbygningen af calculus
 • forklare og illustrere lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge samt risikofaktorer for marginal parodontitis
 • forklare principper for diagnostik og sygdomsklassifikation af marginal parodontitis, herunder kroniske og aggressive sygdomsformer
 • demonstrere viden om gingivitis’ og parodontitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi
 • forklare den principielle opbygning og anvendelse af håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • demonstrere viden om forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
   

Færdighed

 • gennemføre en journaloptagelse (P1-P2-niveau) sikkert og hurtigt, inden for 2-3 behandlingsseancer
 • identificere, beskrive og journalisere anamnestiske og kliniske fund af betydning for patientundersøgelse, svarende til sygdomsniveau på P1-P2-patienter
 • forklare og have viden om at informere og instruere patienter med marginal parodontitis i opretholdelse af god mundhygiejne
 • fjerne plak, supra- og subgingival calculus og andre plakreretinerende faktorer fra tænderne
 • gennemføre en depuration rationelt, således at den tilvirkes forholdene hos patienten
 • forklare og tolke heling af parodontiet efter en gennemført hygiejnefase hos patient med gingivitis og parodontitis marginalis chronica levis/gravis
   

Kompetence

 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen og opstille initial behandlingsplan, svarende til et sygdomsniveau på P1-P2-patienter
 • komme med relevante forslag til en sekvensplan for behandlingen
 • diskutere resultatet af hygiejnefasen, opstille endelig behandlingsplan inkl. vedligeholdelsesbehandling, samt angive prognose
 • vurdere et behandlingsforløb og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen
 • informere patienten om årsagen til marginal parodontitis, på en for patienten tilpasset måde
 • informere og instruere patienter med marginal parodontitis i forbedring af mundhygiejne/​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • bedømme, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende bedømme det parodontale vævs respons
 • fremlægge og diskutere PA-bachelorpatienten på 5. semester niveau
 • godkende og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 7
 • Praktiske øvelser
 • 57
 • Forberedelse
 • 53
 • I alt
 • 127