SODA15073U Tanderosion: ætiologi, biologi og forebyggelse (valgfag)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Dental erosion, etiology, biology and prevention (elective)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi - valgfag

Kursusindhold

Kurset har til formål at give den studerende grundlæggende forståelse for de ætiologiske og biologiske faktorer, som har betydning for tanderosion med henblik på at kunne tilrettelægge og udføre forebyggende tiltag i relation til den enkelte patient, samt kunne kommunikerer med andre tandlæger og tandplejere og yde oplysning i forhold til samfundet med særligt henblik på udsatte grupper.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • kende og tolke de multifaktorielle årsagsforhold for henholdsvis tanderosion og syreskader
 • kende forskellen på mukøse og serøse spytsekreter og kende de væsentligste spytproteiner
 • kunne beskrive tandbeskyttende effekter af spytproteiner med udgangspunkt i egne resultater
 • vurdere pH og bufferkapacitet samt indholdet af calcium og fosfat i forskellige mad- og drikkevarers betydning for udvikling af tanderosion og syreskader
 • analysere resultater vedr. prevalens, incidens og fordeling af erosionskader i befolkningen
 • være bekendt med udredning af patienter med tanderosion
 • være bekendt med restorative behandlingsmuligheder
 • definere henholdsvist tanderosion og syreskader
 • foretage hårdhedsmålinger på tandemalje
 • opsamle spyt fra enkeltkirtler individuelt
 • udføre pH måling på mad- og drikkevarer
 • diagnosticere tidlige og sene stadier af tanderosion og udføre progressionsvurdering
 • tilrettelægge og udføre forebyggende tiltag for patienter, tandlæger og i samfundet

Undervisningsmateriale udleveres løbende via Absalon

For bachelorstuderende: Kursusattest i alle kurser og bestået alle eksamener til og med 4. semester bachelor
For kandidatstuderende: Kursusattest i alle kurser og bestået alle eksamener til og med 1. semester kandidat
Teori, laboratorieøvelser, diskussioner på basis af videnskabelige artikler og modelmateriale, kliniske øvelser, resultatbearbejdelse og udarbejdelse af skriftligt arbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 34
 • Holdundervisning
 • 14
 • Øvelser
 • 21
 • I alt
 • 69
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Deltagelse i kliniske øvelser, laboratorieøvelser samt fremlæggelse ved kursets afslutning.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer som er tilstede ved fremlæggelsen på kursets sidste dag
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Se målbeskrivelsen.