SODA15072U Muskelsmerter, stress og tænderskæren (valgfag)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Muscle pain, stress and bruxism (elective)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi - valgfag

Kursusindhold

I modsætning til akutte smerter er årsagerne til persisterende eller kroniske smerter mere uklar. Selvom sådanne persisterende smerter er meget hyppigt forekommende, er behandlingsbehovet noget mindre, ca. 3-11 % af befolkningen. Men det er symptomer, der kan ”fylde meget” i dagligdagen. Kurset skal lægge op til en øget forståelse for disse patienter og vurdering af relevante tiltag i forbindelse med deres symptomer. Målet er at give de studerende en øget forståelse for baggrunden for muskelsmerter både generelt og lokalt i tyggeapparatet, herunder de faktorer, der medvirker til persisterende orofacial muskelsmerter.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for epidemiologi og mulige årsagsforhold

 

Færdighed

 • Genkende og registrere forekomst af persisterende orofaciale muskelsmerter og tænderskæren

 

Kompetence

 • Fortolke og reagere adækvat på forekomst af persisterende orofaciale muskelsmerter og tænderskæren
For bachelorstuderende: Kursusattest i alle kurser og bestået alle eksamener til og med 4. semester bachelor
For kandidatstuderende: Kursusattest i alle kurser og bestået alle eksamener til og med 1. semester kandidat
Introduktion til problemstillingen i forelæsningsform. Opgaveløsning ved
diskussioner af relevant litteratur i grupper, demonstrationer og kliniske
øvelser. Udfærdigelse af konsensuspapir i plenum.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 47
 • Forelæsninger
 • 22
 • I alt
 • 69
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest på baggrund af deltagelse i undervisningen og godkendte skriftlige opgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for epidemiologi og mulige årsagsforhold

 

Færdighed

 • Genkende og registrere forekomst af persisterende orofaciale muskelsmerter og tænderskæren

 

Kompetence

 • Fortolke og reagere adækvat på forekomst af persisterende orofaciale muskelsmerter og tænderskæren