SODA15064U Kursus i plastiske restaureringer 2

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Direct Restorations 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af bacheloruddannelsen

 

Kursusindhold

Kurset skal bringe den studerende til selvstændigt at vurdere behandlingsbehov, at vælge restaureringsmateriale efter individuelle hensyn, at udføre simple og komplicerede behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer på voksne, samt at vurdere kvalitet og holdbarhed af plastiske restaureringer.

Kurset gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem fagene cariologi og dentalmaterialer og omfatter teoretisk undervisning, arbejde på fantom samt patientbehandling.

Det væsentlige indhold i kursus omfatter biologiske og individbaserede hensyn ved behandlings- og materialvalg samt hvordan non-invasiv behandling af sygdomme i de hårde tandvæv udføres med adhæsivteknik.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til fyldningsterapi, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og defekter
 • forklare og vurdere plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers sammensætning og deres kemiske og fysiske egenskaber
 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers kliniske og biologiske egenskaber
 • diagnostisere og redegøre for behandlingsplanlægning vedrørende caries og andre sygdomme i de hårde tandvæv
 • redegøre for indikation og eventuel kontraindikation for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer
 • redegøre for kvaliteten af egen og tidligere udført fyldningsterapi samt afgøre, om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
 • redegøre for prognose og funktionstid for udførte behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer
 • redegøre for lovgivning vedrørende plastiske restaureringsmaterialer
 • redegøre for tandsundhedsmæssige og økonomiske aspekter ved behandling med plastiske restaureringer, herunder bivirkninger ved fyldningsterapi
 • identificere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi
   

Færdigheder

 • anvende plastiske restaureringsmaterialer til simple og mere komplicerede restaureringer
 • benytte plastiske restaureringsmaterialer til form og farveændringer på fantomtænder
   

Kompetence

 • behandle patienter med sygdomme i de hårde tandvæv med plastiske restaureringsmaterialer
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd i forbindelse med patientbehandling
 • erkende og acceptere at indsigt, omhu og øvelse i forbindelse med patientbehandling har stor betydning for kvaliteten af plastiske restaureringer
Kursus i plastiske restaureringer 1
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, øvelser på fantom og kliniske øvelser på patient samt opgaveløsning
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 70
 • Forelæsninger
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 54
 • I alt
 • 138
Point
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse
Godkendt deltagelse i kliniske øvelser, præklinisk test og opgaveaflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til fyldningsterapi, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og defekter
 • forklare og vurdere plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers sammensætning og deres kemiske og fysiske egenskaber
 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers kliniske og biologiske egenskaber
 • diagnostisere og redegøre for behandlingsplanlægning vedrørende caries og andre sygdomme i de hårde tandvæv
 • redegøre for indikation og eventuel kontraindikation for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer
 • redegøre for kvaliteten af egen og tidligere udført fyldningsterapi samt afgøre, om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
 • redegøre for prognose og funktionstid for udførte behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer
 • redegøre for lovgivning vedrørende plastiske restaureringsmaterialer
 • redegøre for tandsundhedsmæssige og økonomiske aspekter ved behandling med plastiske restaureringer, herunder bivirkninger ved fyldningsterapi
 • identificere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi
   

Færdigheder

 • anvende plastiske restaureringsmaterialer til simple og mere komplicerede restaureringer
 • benytte plastiske restaureringsmaterialer til form og farveændringer på fantomtænder
   

Kompetence

 • behandle patienter med sygdomme i de hårde tandvæv med plastiske restaureringsmaterialer
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd i forbindelse med patientbehandling
 • erkende og acceptere at indsigt, omhu og øvelse i forbindelse med patientbehandling har stor betydning for kvaliteten af plastiske restaureringer