SODA15058U Kursus i lokalanalgesi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Local Analgesi

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af bacheloruddannelsen
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

 

Kursusindhold

Kurset skal sætte den studerende i stand til at forstå virkningsmekanismer af og at anlægge lokalanalgesi i relation til tandbehandling med primært fokus på cariesbehandling, rodbehandling og behandling af marginal parodontitis samt ekstraktioner og kirurgiske indgreb. Endvidere skal den studerende kunne yde førstehjælp ved indtræden af generelle komplikationer i odontologisk praksis. Hovedindholdet i undervisningen er infiltrations- og regionær analgesi i relation til samtlige tænder og tandgrupper samt komplikationer til infiltrations- og ledningsanalgesi.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for indikationsområderne for brug af nedenstående lokalanalgesi
 • beskrive forskellige analgetika/præparater samt forskelligt udstyr til anlæggelse af lokalanalgesi
 • forklare hvornår og hvordan adrenalin injiceres
   

Færdighed

 • anlægge infiltrationsanalgesi
 • anlægge foramen mandibulare analgesi
 • anlægge tuber analgesi
 • anlægge nervus buccalis analgesi
 • anlægge foramen palatinum analgesi
 • anlægge foramen incisivum analgesi
 • anlægge foramen infraorbitalis analgesi
 • udregne maksimaldosis for lokalanalgesi til voksne og til børn
 • håndtere ampul og recordsprøjte til adrenalin
   

Kompetence

 • anlægge lokalanalgesi i forbindelse med behandling af caries, rodbehandling, marginal parodontitis, ekstraktioner og andre operative indgreb
 • forebygge komplikationer i forbindelse med ovenstående
 • beskrive kontraindikationer for ovenstående
 • yde førstehjælp ved generelle komplikationer, herunder kunstigt åndedræt, hjertemassage, brug af hjertestarter og aflåst sideleje
 • udvise etisk holdning til smertelindring og valg af lokalanalgesipræparater
Kursus i klinisk introduktion
Deltagelse i kurset forudsætter sideløbende deltagelse i kursus i farmakologi
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og øvelser
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 15
 • Forelæsninger
 • 4
 • Praktiske øvelser
 • 21
 • I alt
 • 40
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for indikationsområderne for brug af nedenstående lokalanalgesi
 • beskrive forskellige analgetika/præparater samt forskelligt udstyr til anlæggelse af lokalanalgesi
 • forklare hvornår og hvordan adrenalin injiceres

 

Færdighed

 • anlægge infiltrationsanalgesi
 • anlægge foramen mandibulare analgesi
 • anlægge tuber analgesi
 • anlægge nervus buccalis analgesi
 • anlægge foramen palatinum analgesi
 • anlægge foramen incisivum analgesi
 • anlægge foramen infraorbitalis analgesi
 • udregne maksimaldosis for lokalanalgesi til voksne og til børn
 • håndtere ampul og recordsprøjte til adrenalin

 

Kompetence

 • anlægge lokalanalgesi i forbindelse med behandling af caries, rodbehandling, marginal parodontitis, ekstraktioner og andre operative indgreb
 • forebygge komplikationer i forbindelse med ovenstående
 • beskrive kontraindikationer for ovenstående
 • yde førstehjælp ved generelle komplikationer, herunder kunstigt åndedræt, hjertemassage, brug af hjertestarter og aflåst sideleje
 • udvise etisk holdning til smertelindring og valg af lokalanalgesipræparater