SODA15052U Kursus i intern medicin og patologisk anatomi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Internal Medicine and Pathological Anatomy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i eksamen i intern medicin og patologisk anatomi
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

 

Kursusindhold

Kurset består af to delelementer: intern medicin og patologisk anatomi

Intern medicin
Kurset skal give den studerende forståelse for medicinske sygdommes indflydelse på den orale sundhedstilstand, og hvorledes nogle sygdomme kan influere på behandling af sygdomme i mundhulen. De almindeligste medicinske sygdomme inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi og gastroenterologi gennemgås i undervisningen. Den studerende skal kunne redegøre for disse områder.

Patologisk anatomi

Kurset skal på basis af den normale celles og det normale vævs struktur give den studerende forståelse for de almene strukturelle og patologiske forandringer involveret i en lang række sygdomme. Emnemæssigt indeholder undervisningen følgende 4 delelementer:

 • Celleadaptation, cellebeskadigelse og celledød, herunder nekrose og apoptose.
 • Inflammation og heling
 • Kredsløbsforstyrrelser, atherosklerose og trombose
 • Neoplasi
Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • En generel forståelse af hvorledes de basale sygdomsmekanismer manifesteres i vævet

 

Færdighed

 • Anvende den basale terminologi inden for faget
 • Genkende og beskrive lokale sygdomsprocesser ved brug af mikroskopi
 • Anvende den opnåede viden til vurdering af relevante undersøgelsesmetoder og behandlingsmuligheder
Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp
Kursus i psykologi og adfærdsfag 1
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i tændernes udvikling og struktur
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler
Intern medicin: Forelæsninger og dialogbaseret holdundervisning
Patologisk anatomi: Forelæsninger og holdbaseret mikroskopiundervisning
Kurset afsluttes ved kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i intern medicin og patologisk anatomi (SODA15052E)
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 76
 • Forelæsninger
 • 18
 • Holdundervisning
 • 20
 • I alt
 • 114
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • forstå og beskrive basale sygdomsmekanismer
 • beskrive celle- og vævsforandringer indenfor inflammation, kredsløbsforstyrrelser, adaptation og cellebeskadigelse samt neoplasier og øvrige vækstforstyrrelser

 

Færdighed

 • anvende den basale terminologi indenfor patologi
 • anvende teoretisk viden om ovennævnte celle- og vævsforandringer og deres sygdomsmekanismer til vurdering af relevante undersøgelses og behandlingsmuligheder for patienter
 • genkende de ovenfor beskrevne patologiske celle- og vævsforandringer, ved brug af mikroskopi