SODA15045U Kursus i studium generale, odontologi - 2015-studieordning, udbydes sidste gang i F16

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Odontological History and Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden eksamen i studium generale

Kursusindhold

Den studerende skal erhverve viden om odontologiens historie og fagets placering i en bredere kulturel, social og politisk sammenhæng. Den studerende skal således kunne redegøre for det faglige og videnskabelige grundlag for moderne odontologi.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for videnskaben som en proces
 • redegøre for etiske grundbegreber og gennemføre en rationel etisk argumentation
   

Færdighed

 • analysere videnskabelige problemstillinger og en videnskabelig argumentation
 • analysere og diskutere for væsentlige etiske problemer i daglig klinik og forskning
Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp
Kursus i psykologi og adfærdsfag 1
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i tændernes udvikling og struktur
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler
Dialogbaseret holdundervisning. Kurset gennemføres som et tværfagligt kursus, der fokuserer på historiske, sociologiske, videnskabsteoretiske og etiske aspekter.
Kurset afsluttes ved kursusattest og evalueres ved eksamen i studium generale (SODA15045E)
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 106
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 14
 • Teoretiske øvelser
 • 4
 • I alt
 • 136
Point
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusattest udstedes på baggrund af godkendt skriftlig hjemmeopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for videnskaben som en proces
 • redegøre for odontologiens historie
 • redegøre for etiske grundbegreber og gennemføre en rationel etisk argumentation
 • redegøre for væsentlige etiske problemer i daglig klinik og forskning
   

Færdigheder

 • analysere videnskabelige problemstillinger og en videnskabelig argumentation
 • kritisk analysere de sæt af teorier, hypoteser m.v., der introduceres i løbet af kurset