SODA15031E Eksamen i medicinsk genetik, odontologi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Exam in Medical Genetics, Dental Surgery

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden påbegyndelse af bachelorprojektet

Eksamen knytter sig til kursus i medicinsk genetik (SODA15031U)
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 2
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i tændernes udvikling og struktur
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Egen lommeregner uden lagrede data og formler.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Forstå sammenhænge mellem genotyper og fænotyper
 • Forstå forskellige typer af mutationer, deres opståen og betydning for personen selv og dennes børn
 • Beskrive og karakterisere arvegange
 • Forstå samspillet mellem genetiske, epigenetiske og miljømæssige faktorer, der påvirker fænotypen, og derved modificerer arvegange
 • Forstå betydningen af genetisk variation
 • Beskrive metoder til genetisk diagnostik og til kortlægning af gener for genetiske sygdomme
   

Færdighed

 • Bedømme stamtræer over familier med forskellige arvelige sygdomme og afgøre, hvad der er den mest sandsynlige arvegang
 • Beregne risikoen for at forskellige arvelige sygdomme gives videre til næste generation
 • Udføre og anvende karyotyper til vurdering af kromosomfejl, deres opståen og konsekvenser