SODA15024U Kursus i psykologi og adfærdsfag 1 - 2015-studieordning, udbydes sidste gang i F16

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Psychology and Behavioral Sciences 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af kursus i psykologi og adfærdsfag 2 på 3. semester

Kursusindhold

Hovedindholdet er basal psykologi med særlig relevans for tandlægegerningen. Undervisningen vil give de studerende forståelse for tandlægefagligt relevante emner inden for perception, kognition og indlæring, motivation og emotioner, menneskets udvikling, personlighed og intelligens, samt socialpsykologi samt viden om det orofaciale områdes perception, bevidsthed og attraktion, herunder mundhulens placering i psykologiske teorier.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for de faktorer der indgår i definitioner på sygdom og sundhed
 • redegøre for begreberne sundheds- og sygdomsadfærd og hvilke faktorer der påvirker disse
 • redegøre for de kognitive og socialkognitive modeller for sundhedsadfærd
 • redegøre for modeller for sygdomsperception
 • redegøre for hvordan syge- og behandlerrollen opbygges og beskrives med særligt henblik på det tandlægelige virke
 • redegøre for basal kommunikationsteori
 • redegøre for empati og de ubevidste relationer mellem patient og behandler
 • forklare, hvad patientcentreret kommunikation og behandling er
 • forklare, hvad social og kulturel kommunikation er
 • analysere rationalet for den biopsykosociale model
   

Færdighed

 • diskutere patient-behandler forholdets perspektiver og relationer
 • vurdere modeller til forståelse af forbindelsesveje mellem psyke (hjerne) og soma (krop)
 • drøfte ovenstående områders relevans for og sammenhæng med den anvendelsesorienterede del af tandlægefaget dvs. det tandlægefaglige praktiske arbejde
Dialogbaseret holdundervisning og gruppeopgave samt mundtligt oplæg.
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 55
 • Forelæsninger
 • 2
 • Holdundervisning
 • 12
 • I alt
 • 69
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Skriftlig aflevering er i form af en gruppeprøve som tager udgangspunkt i de emner undervisningen dækker. Opgaveemner fordeles tilfældigt.
Opgaven kan besvares i grupper af maks 3 studerende. Omfanget af opgaven er for 1 studerende 3 sider, for 2 studerende 4 sider og for 3 studerende 5 sider, hvor 1 side = 2400 anslag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for de faktorer der indgår i definitioner på sygdom og sundhed
 • redegøre for begreberne sundheds- og sygdomsadfærd og hvilke faktorer der påvirker disse
 • redegøre for de kognitive og socialkognitive modeller for sundhedsadfærd
 • redegøre for modeller for sygdomsperception
 • redegøre for hvordan syge- og behandlerrollen opbygges og beskrives med særligt henblik på det tandlægelige virke
 • redegøre for basal kommunikationsteori
 • redegøre for empati og de ubevidste relationer mellem patient og behandler
 • forklare, hvad patientcentreret kommunikation og behandling er
 • forklare, hvad social og kulturel kommunikation er
 • analysere rationalet for den biopsykosociale model
   

Færdighed

 • diskutere patient-behandler forholdets perspektiver og relationer
 • vurdere modeller til forståelse af forbindelsesveje mellem psyke (hjerne) og soma (krop)
 • drøfte ovenstående områders relevans for og sammenhæng med den anvendelsesorienterede del af tandlægefaget dvs. det tandlægefaglige praktiske arbejde