SODA15021U Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi, odontologi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Medical Cell and Tissue Biology, Dental Surgery

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Kurset indgår i 1. årsprøven
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af 3. semester

Kursusindhold

Kurset baserer sig på grundlæggende elementer af biokemi, biofysik, celle og molekylærbiologi samt generel histologi med det formål at give en grundlæggende forståelse af cellers struktur og funktion samt organisering af celler i væv.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive og forstå proteiners struktur og funktion
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af intracellulære organeller, herunder membrantrafik
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af cellemembraner
 • Beskrive og forstå ligevægtspotentialer og membranpotentialer
 • Beskrive og forstå salt og vandtransport over biologiske membraner
 • Beskrive og forstå organiseringen af cytoskelettet
 • Beskrive og forstå genetisk information
 • Beskrive og forstå DNA-replikation, transskription og translation, samt disse processers regulering
 • Beskrive og forstå genteknologiske metoder
 • Beskrive og forstå cellekommunikation og intracellulær signalering
 • Beskrive og forstå cellecyklus, cellevækst og celledød
 • Beskrive og forstå cancer biologi og udvikling, herunder cancercellens generelle karakteristika
 • Beskrive og forstå meiose
 • Beskrive og forstå specialiserede cellers struktur og funktion
 • Beskrive og forstå organisering af celler og extracellulær matriks i væv
   

Færdigheder

 • Anvende grundlæggende vævslære til at diagnosticere de fire store vævsklasser ved virtuel mikroskopi
 • Anvende grundlæggende principper i bioteknologiske metoder til at tolke videnskabelige forsøg
   

Kompetencer

 • Bruge ovenstående viden til at inddrage principper og forskningsresultater i medicinske sammenhænge og problemstillinger til selvstændig hypotese

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og øvelsesundervisning.
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler (SODA15021E)
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 190
 • Forelæsninger
 • 54
 • Holdundervisning
 • 79
 • Teoretiske øvelser
 • 19
 • I alt
 • 342
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Godkendt deltagelse i øvelsesundervisning og godkendte øvelsesrapporter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive og forstå funktionen af cellens DNA, RNA, protein og lipider
 • Beskrive og forstå opbygningen af genomet (nukleosomer)
 • Beskrive og forstå specifikke DNA sekvenser i genekspressionen (promotorer, bindingssteder for regulatoriske proteiner)
 • Beskrive og forstå genregulering på transskriptionsniveau
 • Beskrive og forstå regulering af genekspression på posttransskriptionelt niveau
 • Forklare anvendelsen at et rapportørgen
 • Beskrive og forstå ligevægtspotentialer og membranpotentialer samt forskellen på de to og deres indbyrdes afhængighed
 • Beskrive og forstår membraners permeabilitet versus ledningsevne