SMEB12031E  Integreret eksamen i mikrobiologi og kliniske sygdomsenheder

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Exam in Microbiology and Clinical Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres mikrobiologisk øvelseskursus og kursus i kliniske sygdomsenheder.

Arbejdsbelastningen ved integreret eksamen i mikrobiologi og kliniske sygdomsenheder er registreret under mikrobiologisk øvelseskursus og kursus i kliniske sygdomsenheder.
Point
17,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 6 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Egen lommeregner uden lagrede data
Til eksamen udleveres en alfabetisk liste over de farmakologiske stoffer.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Generelt

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere forekomst, symptomer, klinisk og paraklinisk diagnostik, prognose, behandling og forebyggelse ved almindeligt forekommende tilstande
 • Nævne symptomer og diagnostik af sjældnere forekommende tilstande
 • Redegøre for pato-anatomiske forandringer og pato-fysiologiske processer på organ-, celle- og molekylært niveau, som har betydning for diagnostik og/eller terapi
 • Redegøre for farmakas virkningsmekanismer og bivirkninger.
   

Klinisk mikrobiologi

 • Redegøre for metoder, der anvendes til direkte og indirekte påvisning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og deres følsomhed over for antibiotika
 • Redegøre for sygdomsfremkaldende mikroorganismers (bakterier, svampe, virus og parasitter) forekomst, patogenetiske egenskaber og smitteveje, de sygdomme, de forårsager, samt mulighederne for diagnostik, forebyggelse og behandling
 • Diskutere resistensudvikling over for antibiotika (mekanismer, årsagen og spredningen samt mulighed for begrænsning) samt redegøre for principper for empirisk, præemptiv og definitiv behandling af infektioner med antimikrobiel kemoterapi, herunder antibakteriel, anti-fungal, antiparasitær, og antiviral behandling.
 • Redegøre for begrebet antibiotikapolitik
 • Beskrive principper og metoder til forebyggelse af infektioner (herunder sygehusinfektioner) ved hjælp af sterilisation, desinfektion, aseptisk teknik og isolationsteknik.
   

Færdigheder

 • Bedømme foreløbige og endelige svar fra klinisk mikrobiologiske undersøgelser inklusive resistensbestemmelse og på den baggrund vælge adækvat antibiotikabehandling.
   

Infektionsmedicin

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af de vigtigste infektionssygdomme, herunder febrilia hos normale og immunkompromitterede individer, systemisk infektion (sepsis), infektion i centralnervesystemet (meningitis og encephalitis), infektioner i øvre og nedre luftveje (pharyngitis og pneumoni), infektioner i abdomen (hepatitis, gastroenteritis, urinvejsinfektioner), infektioner i bevægeapparatet (erysipelas, fasciit, artrit og spondylit), kroniske virusinfektioner (HIV, hepatitis B og C) samt hyppigste importerede tropesygdomme (malaria, tyfus, amøbedysenteri og dengue)
 • Redegøre for forekomst, patogenese, mikrobielle årsager, kliniske og paraklinske fund, mulighed for forebyggelse og opsporing samt farmakologisk behandling af disse sygdomme
 • Redegøre for valg af mikrobielle, billed- og nukleardiagnostiske samt invasive undersøgelser, der anvendes ved udredning af febrile patienter.
   

Lungemedicin

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af de vigtigste lungesygdomme, herunder astma inklusiv undertyper og komorbiditet (allergisk og ikkeallergisk rhinokonjunktivitis), kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) inklusiv komorbiditet (mb cordis og osteoporose), pneumoni og komplikationer, tuberkulose (primært pulmonal TB), lungecancer (de forskellige typer, udredning og stadieinddeling og behandlingsmuligheder), interstitielle lungesygdomme samt arbejdsbetingede lungesygdomme
 • Redegøre for diagnostik og behandling af pneumothorax, pleuraeffusion, atelektase, obstruktiv søvnapnø, respirationsinsufficiens og bronkieektasier, insektstiksallergi, angioødem og anafylaksi
 • Redegøre for diagnostik og behandling af forekomst, klassifikation, patogenese (cellulær og immunologisk), årsag til sygdomsudvikling, udredning, symptomer samt kliniske og parakliniske fund, komorbiditet, mulighed for forebyggelse og opsporing samt farmakologiske og ikke-farmakologisk behandling af de kroniske lungelidelser
 • Redegøre for diagnostik og behandling af hyppigt forekommende lungelidelser inklusive immunologiske, respirationsfysiologiske og de billeddiagnostiske undersøgelser samt prioritering af undersøgelsernes rækkefølge
 • Redegøre for valg af invasive undersøgelser, der anvendes ved udredning af lunge- og lungehindecancer.
   

Endokrinologi

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af endokrinologiske lidelser som fedme, diabetes mellitus, hypofyseadenom (ikke-hormonproducerende, prolaktinom, cushing, akromegali, hypofyseinsufficiens), diabetes insipidus, SIADH, struma, hyperthyreose, myxødem, osteoporose, hypercalcæmi, hypocalcæmi, hirsutisme samt fæokromocytom
 • Referere diagnostiske overvejelser og behandlingsplan ved multiple endokrine neoplasier (MEN)
 • Redegøre for klinisk objektiv undersøgelse med angivelse af relevante objektive tegn for endokrine sygdomme, herunder osteoporose, struma, hud- og hårforandringer, neuropati, fodsår, blodtryksmåling og taljeomkreds
 • referere indikationer for udførelser af procedurer og undersøgelser: MR scanning, CT scanning af hypofyse, DEXA scanning, thyreodeascintigrafi og ultralyd af thyreoidea samt biokemiske analyser og funktionsundersøger, der benyttes ved diagnostik og kontrol af endokrinologiske lidelser
 • Redegøre for undersøgelser til afklaring af diagnose og lægge behandlingsplan for akutte behandlingskrævende endokrinologiske tilstande som ketoacidose, hypoglykæmi, binyrebarkinsufficiens, hypercalcæmi, hypocalcæmi og hypofyse/​binyrebarksygdomme
 • Redegøre for differentialdiagnoserne ved vægttab, tørst og øget vandladning
 • Beskrive væsentlige epidemiologiske forhold, erhvervsmæssige og sociale sammenhænge, ætiologi, patogenese og prognose ved fedme, diabetes, osteoporose, hyperthyreose, myxødem samt hypofyse/binyresygdomme
 • Redegøre for virkningsmekanismen og bivirkninger for de lægemidler som endokrinologiske sygdomme behandles med.
   

Reumatologi

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af følgende almindeligt forekomne medicinske og kirurgiske lidelser i bevægeapparatet: lave lænderygsmerter, reaktiv arthritis, psorisisarthritis, spondylarthropathier, arthritis urica, reumatoid arthritis, slidgigt, knogleskørhed, diskusprolaps i hals og lænd samt knoglebrud (f.eks. hofte og håndled)
 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer, diagnostik og behandling af følgende akut behandlingskrævende tilstande: arteritis temporalis, septisk artrit, cauda equina syndrom samt organtruende manifestationer ved bindevævssygdomme
 • Redegøre for en klinisk objektiv undersøgelse af ryggen, herunder neurologisk undersøgelse for tegn på nerverodstryk og tværsnitsyndrom
 • Redegøre for en klinisk objektiv undersøgelse af perifere led (bevægelighed, ømhed, hævelser, ligamentskader)
 • Redegøre for indikationer for ledpunktur og arthroskopi
 • Redegøre for de vigtigste differentialdiagnoser ved akut og kronisk monoarthrit, akut og kronisk polyarthrit samt akutte og kroniske rygsmerter
 • Redegøre for indikationer for fysio og ergoterapi.
   

Ortopædkirurgi

Viden

 • Redegøre for, diskutere og vurdere symptomer og behandling af følgende almindeligt forekommende lidelser i bevægeapparatet, herunder hyppigt forekommende frakturer i ekstremiteter, columna, hofte og bækken
 • Redegøre for degenerative ledlidelser som osteoartrose og artritter samt kirurgisk intervention herfor
 • Redegøre for forekommende idrætsskader, herunder meniskskade, korsbåndsoverrivning og instabilitet i knæled
 • Beskrive børneortopædkirurgisk neonatal undersøgelse for hofteluksation (Ortolanis test og Barlows test)
 • Redegøre for Calve Perthes sygdom og osteomyelitis
 • Hos voksne redegøre for håndkirurgiske tilstande, infektioner i håndregionen, springfinger, og carpaltunnelsyndromer
 • Beskrive principper for konservativ behandling af knoglebrud samt kende osteosyntesemetoder
 • Kende principper for udredning af bløddelstumores og knogletumores.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 6
 • I alt
 • 6