SMEB12026E  Eksamen i hjerte, kredsløb og lunger

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Exam in the Heart, the Cardiovascular and Pulmonary Systems

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres kursus i hjerte, kredsløb og lunger.

Arbejdsbelastningen for eksamen i hjerte, kredsløb og lunger er registreret under kursus i hjerte, kredsløb og lunger.
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer
---
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Metabolisme plancher, Documenta Biochimica og Documenta Physiologica omdeles.
Adgang til VIRMIK.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for hjertets, lungernes og luftvejenes makroskopiske anatomi
 • Redegøre for hjertets, lungernes og luftvejenes mikroskopiske anatomi
 • Redegøre for hjertets, lungernes og luftvejenes embryonale udvikling
 • Redegøre for fostrets respiration og kredsløb, forklare omlægningerne ved fødslen og redegøre for de mest almindelige udviklingsanomalier
 • Redegøre for hjertets elektriske aktivitet og beskrive de mest almindelige rytmeforstyrrelser
 • Redegøre for hjertets pumpefunktion, perfusion, arbejde og den neurohumorale kontrol af dette
 • Redegøre for arteriesystemets funktion og for arterioletonus, herunder blodtryk og blodtryksregulering, såvel akut som kronisk
 • Redegøre for kapillærernes fysiologi, herunder stoftransporten over kapillærendothelet samt redegøre for vene- og lymfesystemets funktioner
 • Redegøre for respirationsgassernes fysiske egenskaber, begreberne ventilation, alveolær ventilation, dødt rum, iltoptagelse og kuldioksidudskillelse samt beregne disse størrelser ud fra målinger på ekspirationsluft
 • Redegøre for respirationens mekanik og for respirationsarbejdet
 • Redegøre for lungernes perfusion og for diffusionen af respirationsgasser i lunger og væv samt for transporten af ilt og kuldioxid i blodet. Desuden redegøre for lungernes betydning i neutralitetsreguleringen og redegøre kvalitativt og kvantitativt for de vigtigste syre-base forstyrrelser og respirationsorganernes andel i/reaktion herpå.
 • Redegøre for respirationens regulering, herunder respirationens automati, den kemiske og neurale regulering samt adaptation til ændringer i indåndingsluftens sammensætning og tryk
 • Redegøre for væsentlige patofysiologiske forhold, herunder restriktive og obstruktive lungelidelser, lungefunktionsprøver og hypoksi samt redegøre i hovedtræk for kredsløbsreguleringen ved hjerteinsufficiens, shock og blødning.
   

Færdigheder

 • Genkende og benævne hjertets makroskopiske og mikroskopiske strukturer
 • Genkende og benævne lungernes makroskopiske og mikroskopiske strukturer
 • Genkende og benævne luftvejenes makroskopiske og mikroskopiske strukturer.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 4