SMEB12009U  Kursus i centralnervesystemets struktur og funktion

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in the Structure and Function of the Central Nervous System

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset har til formål at give en grundlæggende forståelse af centralnervesystemets struktur og funktion. Kurset omfatter emner som centralnervesystemets anatomi, embryonale udvikling, det sensoriske apparat, det motoriske system og højere hjernefunktioner. Disse emner behandles med integration af centralnervesystemets anatomi og fysiologi.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Beskrive den anatomiske opbygning af centralnervesystemet og sanseorganerne
 • Nævne korrekte, såvel danske som internationalt vedtagne fagudtryk for strukturer, funktioner og begreber
 • Anvende disse termer til at give entydige fremstillinger af viden og iagttagelser
 • Redegøre for centralnervesystemets embryonale udvikling
 • Redegøre for den anatomiske opbygning og funktion af det sensoriske system
 • Redegøre for den anatomiske opbygning og funktion af det motoriske system
 • Redegøre for den anatomiske opbygning og funktion af øret og øjet
 • Redegøre for centrale synsmekanismer, hørelse og vestibulær funktion
 • Redegøre for hjernens rytmer, hukommelse og indlæring
 • Redegøre for hjernens højere funktioner, sprog, følelser, mentale tilstande, motivation og afhængighed
 • Redegøre for den anatomiske opbygning og funktion af det autonome nervesystem, hypo- og epithalamus
 • Diskutere de anatomiske, embryologiske og fysiologiske forhold, der kan ligge til grund for en funktionsforstyrrelse i centralnervesystemet.
Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og øvelsesundervisning
Kurset evalueres desuden i eksamen i centralnervesystems struktur og funktion.

Arbejdsbelastningen for eksamen i centralnervesystemets struktur og funktion er registreret under kursus i centralnervesystemets struktur og funktion.
Point
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Deltagelse i øvelsesundervisning og aflevering af øvelsesrapporter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Redegøre for måling af synsstyrke og refraktion, synsfeltsundersøgelse, undersøgelse af farveopfattelsen, oftalmoskopi og bestemmelse af stereoskopisk syn
 • Redegøre for labyrintreflekser, høreprøve og lydlokalisering
 • Redegøre for bestemmelse af nerveledningshastighed, elektromyografi samt principper for, hvorledes bevægelser kan styres
 • Redegøre for hjernebarkens elektriske aktivitet hos vågne normale personer og forklare teknikker til måling af sensorisk evokerede potentialer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 38
 • Praktiske øvelser
 • 12
 • Holdundervisning
 • 23
 • Forberedelse
 • 202
 • I alt
 • 275