SMEA15080U  Valgfag: Kursus i gerontologi (2015-studieordningen - fra efteråret 2017)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Gerontology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin

Kursusindhold

I disse år er der en rivende udvikling i aldringsforskningen, men undervejs i lægeuddannelsen er der ikke et tilsvarende fokus på aldringens mange aspekter. Alle læger vil komme til at møde ældre patienter. Selvom sygdomme og behandlingsmetoder er de samme blandt ældre som blandt yngre patienter, er der en lang række forhold, der gør arbejdet med den ældre patient til en særlig kompleks problemstilling. Her på dette kursus opnår du viden om en lang række af disse forhold.

Vi kommer omkring

 • aldringens demografi og en bred introduktion til den normale aldringsproces, herunder introduktion til specifikke molekylære aldringsmekanismer og teorier om aldring,
 • alderdommens sygdomsbillede og særlige problematikker omkring medicinsk og kirurgisk behandling af ældre,
 • behandling af ældre i almen praksis,
 • forebyggelse og rehabilitering blandt ældre,
 • vigtige faktorer for ældres hverdag og helbred (sociale relationer, fysisk aktivitet, kost) og om kommunikation med den gamle patient,
 • om vigtigheden af at tage hele den ældres livsforløb i betragtning, om livets afslutning (etiske aspekter, pårørende), og om begrebet succesfuld aldring,
 • om ældre menneskers egne oplevelser af og ønsker om det at blive gammel.
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Målbeskrivelserne er identiske med de kriterier for bedømmelse, der er anført nedenfor.

Læsemateriale vil være tilgængeligt i Absalon.

Forelæsninger og studenteraktiverende undervisning.
Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest opnås på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Èn intern bedømmer.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden

 • Redegøre for aldringens demografi, den normale aldringsproces, herunder mekanismer og teorier om aldring
 • Redegøre for principper for forebyggelse og rehabilitering blandt ældre og redegøre for eksisterende praksis herfor
 • Redegøre for begrebet succesfuld aldring.
   

Færdigheder

 • Benytte viden om alderdommens sygdomsbillede og særlige problematikker omkring medicinsk og kirurgisk behandling af ældre i det kliniske arbejde med ældre patienter
 • Benytte viden om faktorer af betydning for den enkelte ældres livsforløb, hverdag og helbred, samt den enkelte ældres egne ønsker til alderdommen i mødet med den enkelte ældre patient
 • Benytte viden om kommunikation med ældre patienter
 • Benytte viden om livets afslutning, kommunikation herom og inddragelse af pårørende.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 23
 • Holdundervisning
 • 2
 • Forberedelse
 • 42,5
 • I alt
 • 67,5