SMEA15053U Kursus og eksamen i klinisk beslutningslære (2015-ordningen - fra efteråret 2017)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course and Exam in Clinical Decision-making

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - eksamen obligatorisk (forsker- og specialistperspektiv) 

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give den studerende indsigt i det metodemæssige, videnskabsteoretiske og videnskabsetiske grundlag for evidensbaseret medicin. Kurset giver også indsigt i grundlaget for lægevidenskabelig forskning og forskningsetik.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som akademiker, som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som formidler

Viden

 • Sammenfatte centrale træk angående grundlaget for kliniske beslutninger
 • Definere pålidelighed og relevans af sygdomsdata
 • Redegøre for begreberne diagnostiske tests, reproducerbarhed og sygdomsklassifikation
 • Redegøre for det randomiserede behandlingsforsøg og observationelle data
 • Gøre rede for etikkens grundbegreber
 • Beskrive etiske problemer i forskningen
 • Gøre rede for centrale etiske problemer i forbindelse med forebyggelse
 • Beskrive de vigtigste positioner i forbindelse med fordelingsretfærdighed og prioritering af sundhedsydelser.
   

Færdigheder

 • Diskutere diagnosebeslutningen.
   

Kompetencer

 • Overskue metoder til og selvstændigt foretage kritisk artikellæsning.

 

 

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning
Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 41
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 16
 • I alt
 • 69
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolioen består af:

4 individuelle opgaver af én A4-side i skrifttypen Times New Roman med skriftstørrelse 12, der knytter sig til de 4 moduler. Opgaven afleveres samlet på kursets sidste dag og tilføjes indledning og konklusion - ialt én ekstra A4-side.

Opgaverne stilles under kurset, men bedømmes som en eksamensaktivitet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som akademiker, som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som formidler

Viden

 • Sammenfatte grundlæggende videnskabsteoretiske og/eller etiske problemstillinger i et tekstmateriale, som den studerende præsenteres for, f.eks. en videnskabelig artikel eller uddrag af en folketingsdebat.
   

Færdigheder

 • Analysere materialet og redegøre for de argumenter, der fremføres.
   

Kompetencer

 • Overskue de fremførte argumenter og nå frem til en begrundet stillingtagen.