SMEA15044U Kursus og eksamen i retsmedicin (2015-ordningen - fra foråret 2017)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course and Exam in Forensic Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - eksamen obligatorisk

Kursusindhold

Formål med kurset er, at den studerende får kendskab til retsmedicinske undersøgelsesmetoder, dødsårsager og dødsmåder samt  deres indbyrdes talmæssige fordeling, retsmedicinsk traumatologi, identifikation (herunder retsgenetiske metoder) og klinisk retsmedicin, indbefattet lægelige aspekter i forbindelse med tortur og torturfølger samt kendskab til forgiftninger indbefattet stofmisbrug. Desuden skal den studerende få kendskab til medicinallovgivning i forbindelse med udøvelse af lægegerning i overensstemmelse med autorisationsloven, sundhedsloven, klage- og erstatningslovgivningen m.v. og de vigtigste internationale konventioner på området.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægelig ekspert, som akademiker og som professionel

Viden

 • Redegøre for retsmedicinske undersøgelsesmetoder
 • Sammenfatte dødsårsagers og dødsmåders indbyrdes talmæssige fordeling
 • Redegøre for retsmedicinsk traumatologi og for klinisk retsmedicin og herunder for de lægelige aspekter i forbindelse med tortur og torturfølger
 • Redegøre for retskemiske problemstillinger (alkoholforgiftninger, indbefattet stofmisbrug)
 • Redegøre for retsgenetiske problemstillinger i forbindelse med identifikation, faderskabssager og med sporundersøgelser
 • Redegøre for retsantropologiske problemstillinger i forbindelse med personidentifikation
 • Redegøre for principper for anvendelse af medicinallovgivning i forbindelse med udøvelse af lægegerning i overensstemmelse med autorisationsloven, sundhedsloven, klage- og erstatningslovgivningen og tilhørende retsområder
 • Sammenfatte indholdet af de vigtigste internationale torturkonventioner
 • Beskrive afholdelse af ligsyn
 • Redegøre for, hvordan man skelner mellem dødsårsager og dødsmåder.
   

Færdigheder

 • Udfylde dødsattester.

 

 

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning
Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

For henvendelser omkring holdsætning, skema, lokaler og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 46
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 6
 • I alt
 • 69
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Kombineret MC eksamen og essay-eksamen af 2 timers varighed
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karaktern 12 skal den studerende kunne:

Som lægelig ekspert, som akademiker og som professionel

Viden

 • Redegøre for retsmedicinske undersøgelsesmetoder
 • Sammenfatte dødsårsagers og dødsmåders indbyrdes talmæssige fordeling
 • Redegøre for retsmedicinsk traumatologi og for klinisk retsmedicin og herunder for de lægelige aspekter i forbindelse med tortur og torturfølger
 • Redegøre for retskemiske problemstillinger (alkoholforgiftninger, indbefattet stofmisbrug)
 • Redegøre for retsgenetiske problemstillinger i forbindelse med identifikation, faderskabssager og med sporundersøgelser
 • Redegøre for retsantropologiske problemstillinger i forbindelse med personidentifikation
 • Redegøre for principper for anvendelse af medicinallovgivning i forbindelse med udøvelse af lægegerning i overensstemmelse med autorisationsloven, sundhedsloven, klage- og erstatningslovgivningen og tilhørende retsområder
 • Sammenfatte indholdet af de vigtigste internationale torturkonventioner
 • Beskrive afholdelse af ligsyn
 • Redegøre for, hvordan man skelner mellem dødsårsager og dødsmåder.
   

Færdigheder

 • Udfylde dødsattester.