SMEA15032U Kursus og eksamen i arbejds- og miljømedicin

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course and Exam in Environmental and Occupational Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - eksamen obligatorisk

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende grundlæggende viden om helbredsproblemer i relation til udsættelse for eksponering i miljø og arbejdsmiljø samt om midler og strategier, der kan anvendes til forebyggelse heraf.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Målbeskrivelser for kurset er identiske med de kriterier for bedømmelse, der er beskrevet nedenfor.

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning
Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang. Eksamenssproget er dansk.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 76
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 30
 • I alt
 • 134
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer (ingen censur)
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • Redegøre for de væsentligste miljøfaktorer og eksponeringsomstændigheder, som medfører helbredsproblemer og risiko for helbredsproblemer eller gener.
 • Redegøre for de væsentligste arbejdsrelaterede eksponeringer og relaterede helbredsproblemer.
   

Færdigheder

 • Benytte principper for risikovurdering til diskussion af helbredsproblemer i forbindelse med miljøfaktorer
 • Foretage en arbejdsmedicinsk udredning på basalt niveau, herunder en realistisk og  begrundet vurdering af, om der foreligger en arbejdsbetinget sygdom.
   

Kompetencer

 • Give relevant erhvervsvejledning og foreslå forebyggende foranstaltninger på individ-, arbejdsplads- og samfundsniveau, hvor det er relevant.
 • Diskutere midler og strategier, der anvendes til forebyggelse af helbredsproblemer i forbindelse med miljø- og arbejdsmiljøfaktorer.
 • Demonstrere evne til at rådgive befolkningen, arbejdspladsen og den enkelte, herunder risikogrupper som gravide og ammende, børn, patienter med kroniske sygdomme om risiko ved væsentlige faktorer i miljø og arbejdsmiljø.