SMEA15025E OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske specialer

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

OSCE in Internal Medicine, Surgery, Anaesthesiology and Diagnostic Sciences

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres kursus i intern medicin, kursus i kirurgi, kursus i anæstesiologi samt kursus i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed samt ved OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske specialer angives under kursus i intern medicin, kursus i kirurgi, kursus i anæstesiologi og kursus i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 2
Point
5 ECTS
Prøveform
Andet, 2 timer
OSCE - stationsbaseret eksamen med mundtlige og skriftlige opgaver
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Viden

 • For procedurerne, der nævnes under færdigheder, kunne:
  • redegøre for indikationer og kontraindikationer for de nævnte procedurer
  • redegøre for utensiler anvendt til procedurerne
  • udføre procedurerne korrekt, herunder forberedelse og evt. steril teknik
  • redegøre for hyppigste komplikationer, deres forebyggelse og behandling.
    

Færdigheder

 • Vurdere sår/cicatrice og skifte forbinding
 • Anlægge iltkateter og dosere ilt
 • Pode sår
 • Optage anamnese
 • Udføre objektiv undersøgelse
 • Udføre venepunktur, anlægge intravenøs adgang (PVK) samt blærekateter
 • Give blodtransfusion
 • Give intravenøs medicin
 • Udføre arteriepunktur
 • Udføre steril afdækning
 • Anlægge ventrikel-/duodenalsonde
 • Udføre hudsutur og beherske kirurgisk knudeteknik
 • Ordinere medicin
 • Informere patienter om anbefalede aktiviteter efter udskrivelse og eventuel ambulant kontrol
 • Skrive epikrise
 • Behandle akutte smerter
 • Observere patient på opvågningsafsnit
 • Syne afdød og udfærdige dødsattest
 • Udarbejde undersøgelsesprogram og udfylde henvisninger til supplerende undersøgelser
 • Informere patient og eventuelt pårørende om undersøgelsesplaner og behandlingsplaner
 • Styre og strukturere en udskrivelsessamtale med en patient ved stuegang i samarbejde med sygeplejeske
 • Redegøre for egen og sygeplejerskers professionelle rolle, ansvar og værdigrundlag
 • Kunne indgå i og reflektere over samarbejdsrelationer til andet sundhedspersonale
 • Informere om prøvesvar og operation, herunder
  • styre og strukturere en informationssamtale med en patient om simple prøvesvar og operation
  • eksplorere og belyse patientens anskuelser og interesser
  • sikre sig, at patienten har forstået informationen og indhente informeret samtykke.
 • Stille diagnosen hjertestop
 • Udføre basal genoplivning, heunder gøre rede for behandlingssekvens ved genoplivning når man er alene, og når man er et team.
 • Kende forskel på stødbar og ikke-stødbar rytme
 • Anvende algoritme for genoplivning
 • Demonstrere anvendelse af defibrillator samt kunne dosering for børn og voksne
 • Redegøre for indikation af standard medikamina i forbindlese med genoplivning samt standarddosering for voksne og børn
 • Monitorere patient til anæstesi
 • Klargøre patient til anæstesi
 • Udføre maskeventilation og lægge tungeholder
 • Ventilere manuelt på tube eller larynxmaske
 • Lægge postoperativ smerteplan
 • Lægge væskeskema på intensiv patient og kende begreber
 • Udvise professionel adfærd
 • Udføre medicinsk interview og informationssamtale under hensyn til patientens integritet.