SMEA09042U Kursus og eksamen i medicinsk sociologi, medicin

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course and Exam in Medical Sociology, Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - eksamen obligatorisk

Kursusindhold

Formål med kurset er:

 • At sætte den studerende i stand til at forstå betydningen af demografiske, sociale og psykosociale forhold for folkesundheden og de væsentligste folkesygdomme
 • At give den studerende forudsætninger for at kunne vurdere mulige mekanismer bag disse forhold og folkesygdomme
 • At give den studerende viden om samspillet mellem biologiske og sociale processer i udviklingen af væsentlige sygdomme og helbredsproblemer
 • At sætte den studerende i stand til at analysere anvendelsen af forskellige forebyggelsesstrategier og lægens rolle i forebyggelsen
 • At give den studerende viden om sundhedsvæsenets opbygning, styring, finansiering, beslutningstagere og interessenter
 • At gøre den studerende i stand til at analysere forskellige styringsmekanismers betydning for arbejdet på sygehusene og i lægepraksis
 • At gøre den studerende i stand til at analysere metoder til kvalitetsudvikling, herunder forbedring af samarbejdet mellem forskellige faggrupper og dele af sundhedsvæsenet
 • At gøre den studerende i stand til at analysere konsekvenser af politiske tiltag, der berører sundhedsvæsenet.
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Vurdere betydningen af demografiske, sociale og psykosociale forhold for folkesundheden og de væsentligste folkesygdomme
 • Forklare mulige mekanismer bag disse forhold og folkesygdomme
 • Vurdere samspillet mellem biologiske og sociale processer i udviklingen af væsentlige sygdomme og helbredsproblemer
 • Analysere anvendelsen af forskellige forebyggelsesstrategier og lægens rolle i forebyggelsen
 • Beskrive sundhedsvæsenets opbygning, styring, finansiering, beslutningstagere og interessenter
 • Analysere forskellige styringsmekanismers betydning for arbejdet på sygehusene og i lægepraksis
 • Analysere metoder til kvalitetsudvikling, herunder forbedring af samarbejdet mellem forskellige faggrupper og dele af sundhedsvæsenet
 • Analysere konsekvenser af politiske tiltag, der berører sundhedsvæsenet.
Forelæsninger og holdundervisning
Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 22
 • Forelæsninger
 • 20
 • Holdundervisning
 • 24
 • I alt
 • 69
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.
Adgang til USB-nøgle.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

 • Vurdere betydningen af demografiske, sociale og psykosociale forhold for folkesundheden og de væsentligste folkesygdomme
 • Forklare mulige mekanismer bag disse forhold og folkesygdomme
 • Vurdere samspillet mellem biologiske og sociale processer i udviklingen af væsentlige sygdomme og helbredsproblemer
 • Analysere anvendelsen af forskellige forebyggelsesstrategier og lægens rolle i forebyggelsen
 • Beskrive sundhedsvæsenets opbygning, styring, finansiering, beslutningstagere og interessenter
 • Analysere forskellige styringsmekanismers betydning for arbejdet på sygehusene og i lægepraksis
 • Analysere metoder til kvalitetsudvikling, herunder forbedring af samarbejdet mellem forskellige faggrupper og dele af sundhedsvæsenet
 • Analysere konsekvenser af politiske tiltag, der berører sundhedsvæsenet.