SMEA09035U Klinisk kursus i anæstesiologi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Clinical Course in Anaesthesia

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset sigter på at give den studerende en basal teoretisk viden og praktisk tilgang til anæstesi (herunder den præoperative forberedelse, samt per- og postoperativ overvågning og behandling samt behandling af akutte smerter), intensiv terapi (overvågning, diagnostik og behandling af kritisk syge patienter) og smertebehandling.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • redegøre for anæstesiologiens arbejdsområder (anæstesi, intensiv medicin samt smertebehandling)


Anæstesi

 • redegøre for formålet med præoperativ vurdering, perioperativ risikovurdering, ASA
 • klassifikation, fasteregler samt patientinformation om anæstesiforløb, risiko og mulige komplikationer.
 • monitorere en patient i forbindelse med anæstesi
 • kunne redegøre for normale værdier for blodtryk, puls, saturation og CO2
 • redegøre for sædvanlige medikamina til generel anæstesi: intravenøse sovemidler, inhalationsanæstetika, intravenøse opioider samt neuromuskulære blokkere.
 • beskrive perioperative komplikationer som f.eks. hypotension, hypertension og hypoxi og på basalt niveau beskrive behandlingen af disse
 • holde frie luftveje og maskeventilere, anlægge tungeholder og nasal airway
 • ventilere på larynxmaske og tube.
 • redegøre for fremgangsmåden ved anlæggelse af spinal, epidural og blok, indikationer og komplikationer
 • redegøre for perioperativ væskebehandling, inkl. indikation for blodtransfusion.
 • redegøre for principperne i en plan for postoperativ smertebehandling for ASA 1-2 patienter
 • observere patienten under anæstesi og i opvågningsfasen.


Intensivmedicin

 • redegøre for kriterier for visitation til intensiv afdeling
 • redegøre for principper for basal behandling af respiratorisk og cirkulatorisk svigt
 • redegøre for basale principper i et væskeregnskab og lægge et væskeskema
 • behandle hypovolæmi, hypokaliæmi, hyperkaliæmi
 • tolke arteriepunktur


Smertebehandling

 • redegøre for basale principper i akut smertebehandling.
Bestået klinisk kursus i intern medicin I
Bestået klinisk kursus i kirurgi I
Ophold på kliniske afdelinger og holdundervisning
Kurset evalueres som en del af eksamen i medicin, kirurgi, patologi, farmakologi og anæstesiolog samt ved OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, forordningslære og diagnostiske specialer.

Den studerendes arbejdsbelastning for eksamen i medicin, kirurgi, patologi, farmakologi og anæstesiologi samt OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, forordningslære og diagnostiske specialer er registreret under klinisk kursus i intern medicin II, klinisk kursus i kirurgi II, klinisk kursus i anæstesiologi og kursus i klinisk farmakologi og forordningslære.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 80
 • Klinik
 • 74
 • I alt
 • 154
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Portfolio
Godkendt undervisningsdeltagelse og godkendt logbog. Obligatoriske elementer fremgår af logbog.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • redegøre for anæstesiologiens arbejdsområder (anæstesi, intensiv medicin samt smertebehandling)


Anæstesi

 • redegøre for formålet med præoperativ vurdering, perioperativ risikovurdering, ASA
 • klassifikation, fasteregler samt patientinformation om anæstesiforløb, risiko og mulige komplikationer.
 • monitorere en patient i forbindelse med anæstesi
 • kunne redegøre for normale værdier for blodtryk, puls, saturation og CO2
 • redegøre for sædvanlige medikamina til generel anæstesi: intravenøse sovemidler, inhalationsanæstetika, intravenøse opioider samt neuromuskulære blokkere.
 • beskrive perioperative komplikationer som f.eks. hypotension, hypertension og hypoxi og på basalt niveau beskrive behandlingen af disse
 • holde frie luftveje og maskeventilere, anlægge tungeholder og nasal airway
 • ventilere på larynxmaske og tube.
 • redegøre for fremgangsmåden ved anlæggelse af spinal, epidural og blok, indikationer og komplikationer
 • redegøre for perioperativ væskebehandling, inkl. indikation for blodtransfusion.
 • redegøre for principperne i en plan for postoperativ smertebehandling for ASA 1-2 patienter
 • observere patienten under anæstesi og i opvågningsfasen


Intensivmedicin

 • redegøre for kriterier for visitation til intensiv afdeling
 • redegøre for principper for basal behandling af respiratorisk og cirkulatorisk svigt
 • redegøre for basale principper i et væskeregnskab og lægge et væskeskema
 • behandle hypovolæmi, hypokaliæmi, hyperkaliæmi
 • tolke arteriepunktur


Smertebehandling

 • redegøre for basale principper i akut smertebehandling