SMEA09029U Klinisk kursus i socialmedicin og rehabilitering

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Clinical Course in Social Medicine and Rehabilitation

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset belyser lægens roller og kliniske opgaver i det opdelte sundhedsvæsen. Der lægges vægt på områderne klinisk forebyggelse og rehabilitering, herunder samspillet mellem læger og andre faggrupper i det samlede sundheds- og socialvæsen, lægens opgaver i forbindelse med overdragelsen af sundhedsopgaver fra hospital til kommunalforvaltning samt lægens rolle som informant i den kommunale sagsbehandling.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Redegøre for samspillet mellem biomedicinske, psykiske og sociale processer i udviklingen af sygdomme og funktionsnedsættelser blandt børn, voksne og ældre
 • Vurdere symptomer og fund med henblik på at diagnosticere funktionsnedsættelse eller risiko herfor samt udlede behov for klinisk forebyggelse og rehabilitering
 • Beskrive og analysere metoder for vurdering af funktionsevne (f.eks. egenomsorg og arbejdsevne)
 • Udføre en socialmedicinsk samtale og undersøgelse samt opstille en journal med et rehabiliteringsfagligt perspektiv
 • Forsvare en af den studerende opstillet rehabiliteringsplan under hensyntagen til den aktuelle social- og sundhedslovgivning og eksisterende tværfaglige rehabiliteringsmuligheder
 • Anvende væsentlige bestemmelser i lovgivningen vedrørende sociale og sundhedsfaglige kommunale ydelser (f.eks. sygedagpenge, revalidering, førtidspension, genoptræning samt indsats i forhold til personer med alkohol og stofmisbrug)
Bestået klinisk kursus i intern medicin II
Bestået klinisk kursus i kirurgi II
Bestået klinisk kursus i anæstesiologi
Ophold i kommunale forvaltninger, forelæsninger og holdundervisning
Klinisk kursus i socialmedicin og rehabilitering evalueres i eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering.

Den studerendes arbejdsbelastning for eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering er registreret under klinisk kursus i socialmedicin og rehabilitering.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 47
 • Forelæsninger
 • 16
 • Klinik
 • 74
 • I alt
 • 137
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Portfolio
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog. Obligatoriske elementer fremgår af logbog.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Redegøre for samspillet mellem biomedicinske, psykiske og sociale processer i udviklingen af sygdomme og funktionsnedsættelser blandt børn, voksne og ældre
 • Vurdere symptomer og fund med henblik på at diagnosticere funktionsnedsættelse eller risiko herfor samt udlede behov for klinisk forebyggelse og rehabilitering
 • Beskrive og analysere metoder for vurdering af funktionsevne (f.eks. egenomsorg og arbejdsevne)
 • Udføre en socialmedicinsk samtale og undersøgelse samt opstille en journal med et rehabiliteringsfagligt perspektiv
 • Forsvare en af den studerende opstillet rehabiliteringsplan under hensyntagen til den aktuelle social- og sundhedslovgivning og eksisterende tværfaglige rehabiliteringsmuligheder
 • Anvende væsentlige bestemmelser i lovgivningen vedrørende sociale og sundhedsfaglige kommunale ydelser (f.eks. sygedagpenge, revalidering, førtidspension, genoptræning samt indsats i forhold til personer med alkohol og stofmisbrug).