SMEA09024U Klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Clinical Course in Neurology and Neurosurgery

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Den studerende skal erhverve kundskaber og færdigheder i relation til diagnostik og behandling af de væsentligste neurologiske og neurokirurgiske sygdomme samt at relatere de basale neuroanatomiske, biokemiske, fysiologiske, genetiske og farmakologiske færdigheder til de kliniske neurofag.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Udfærdige en journal med fyldestgørende neurologisk/​neurokirurgisk anamneseoptagelse
 • Beherske den klinisk neurologiske undersøgelse
 • Vurdere symptomer og fund med henblik på at kunne relatere disse fokaldiagnostisk til strukturer i nervesystemet
 • Anvende viden om basale fag som neuroanatomi og neurofysiologi i kliniske problemstillinger
 • Anvende viden om neurofarmakologi i kliniske problemstillinger
 • Redegøre for de neurofarmakologiske hovedgruppers virkningsmekanismer og bivirkninger
 • Forklare de patofysiologiske og ætiologiske sammenhænge for de almindeligt forekommende neurologiske og neurokirurgiske sygdomme
 • Have kendskab til epidemiologi for, diagnostik og behandlingsmuligheder af de almindeligt forekommende neurologiske og neurokirurgiske sygdomme
 • Angive de vigtigste neurologisk og neurokirurgiske relevante diagnostiske metoder inden for klinisk neurofysiologi, neuroradiologi, neuropatologi og laboratoriediagnostik
 • Erkende vigtige differentialdiagnostiske muligheder
 • Give et begrundet diagnoseforslag og forslag til yderligere udredning samt være bekendt med eksisterende behandlingsmuligheder
 • Vurdere med sikkerhed tilstedeværelsen af livs- og førlighedstruende neurologiske og neurokirurgiske tilstande
 • Give en korrekt initial behandling af disse livs- og førlighedstruende neurologiske og neurokirurgiske tilstande
 • Angive principperne for forelæggelse af neurologiske/​neurokirurgiske og kliniske problemstillinger ved faglige konferencer
Bestået klinisk kursus i intern medicin II
Bestået klinisk kursus i kirurgi II
Bestået klinisk kursus i anæstesiologi
Ophold på kliniske afdelinger, forelæsninger og holdundervisning
Kurset evalueres som en del af eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri.

Den studerendes arbejdsbelastning for eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri er registreret under klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi og klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri.
Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 0
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Portfolio
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog. Obligatoriske elementer fremgår af logbog
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Udfærdige en journal med fyldestgørende neurologisk/​neurokirurgisk anamneseoptagelse
 • Beherske den klinisk neurologiske undersøgelse
 • Vurdere symptomer og fund med henblik på at kunne relatere disse fokaldiagnostisk til strukturer i nervesystemet
 • Anvende viden om basale fag som neuroanatomi og neurofysiologi i kliniske problemstillinger
 • Anvende viden om neurofarmakologi i kliniske problemstillinger
 • Redegøre for de neurofarmakologiske hovedgruppers virkningsmekanismer og bivirkninger
 • Forklare de patofysiologiske og ætiologiske sammenhænge for de almindeligt forekommende neurologiske og neurokirurgiske sygdomme
 • Have kendskab til epidemiologi for, diagnostik og behandlingsmuligheder af de almindeligt forekommende neurologiske og neurokirurgiske sygdomme
 • Angive de vigtigste neurologisk og neurokirurgiske relevante diagnostiske metoder inden for klinisk neurofysiologi, neuroradiologi, neuropatologi og laboratoriediagnostik
 • Erkende vigtige differentialdiagnostiske muligheder
 • Give et begrundet diagnoseforslag og forslag til yderligere udredning samt være bekendt med eksisterende behandlingsmuligheder
 • Vurdere med sikkerhed tilstedeværelsen af livs- og førlighedstruende neurologiske og neurokirurgiske tilstande
 • Give en korrekt initial behandling af disse livs- og førlighedstruende neurologiske og neurokirurgiske tilstande
 • Angive principperne for forelæggelse af neurologiske/​neurokirurgiske og kliniske problemstillinger ved faglige konferencer.