SMEA09023U Kursus i kliniske sygdomsenheder

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Clinical Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - ikke obligatorisk
2009-studieordningen - udbydes sidste gang efteråret 2016

Kursusindhold

Kurset består af et forløb på 16 uger delt op i 4 temaer på hver 4 uger:

Hjerte-kar sygdomme
Hæmatologi, onkologi og plastikkirurgi
Gastroenterologi
Nefro-urologi

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Redegøre for symptomer, diagnostik, prognose, behandling og epidemiologi af almindelige tilstande inden for hjertekarsygdomme, hæmatologi, onkologi, gastroenterologi, nefrologi, urologi og plastikkirurgi samt orienterende viden om symptomer af sjældnere tilstande inden for de samme områder
 • Forklare patofysiologiske processer på organ-, celle- og molekylært niveau samt have kendskab til de pato-anatomiske forandringer, som danner diagnostisk grundlag inden for de sygdomme, der undervises i på semesteret.
 • Forklare toksikologi og farmakas virkningsmekanisme som baggrund for behandling af de sygdomme, der indgår i semesterets undervisning
 • Redegøre for radiologiens diagnostiske muligheder, især for de sygdomme, der indgår i semesterets undervisning.
 • Redegøre for den kliniske fysiologi og nuklearmedicins diagnostiske muligheder, især for de sygdomme, der indgår i semesterets undervisning
 • Redegøre for den kliniske biokemis diagnostiske muligheder, især for de sygdomme der undervises i på semesteret og have kendskab til fagets systematik.
Forelæsninger og holdundervisning
Kurset evalueres som en del af eksamen i kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin.

Den studerendes arbejdsbelastning for eksamen i kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin er indsat under kursus i kliniske sygdomsenheder samt kursus i arbejdsmedicin, epidemiologi og videnskabsteori.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 409
 • Forelæsninger
 • 120
 • Holdundervisning
 • 90
 • I alt
 • 619
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Ingen prøve
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ingen prøve