SMEA09020U Kursus i arbejdsmedicin, epidemiologi og videnskabsteori

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Occupational Health, Epidemiology and Theory of Health

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk
2009-studieordningen - udbydes sidste gang efteråret 2016

Kursusindhold

Formålet med arbejdsmedicindelen er at give de studerende indsigt i fagområdet, herunder den eksponerings- og årsagsvurdering, der gennemføres ved integreret anvendelse af lægefaglig, toksikologisk, teknisk hygiejnisk, epidemiologisk og samfundsvidenskabelig viden.
Kurset indeholder en klinisk komponent med vægt på eksponerings- og årsagsvurdering samt en samfundsmedicinsk forebyggelsesorienteret komponent. Formålet med epidemiologidelen er at gøre de studerende i stand til kritisk at vurdere videnskabelige artikler, som bruger epidemiologisk metode, og at forstå principperne for epidemiologisk studiedesign og analyse.
Formålet med videnskabsteoridelen er at give de studerende indsigt i klinisk beslutningsteori, i den videnskabsteoretiske baggrund for lægevidenskabelig forskning og i forskningsetik.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Redegøre for de væsentligste problemer knyttet til forskning i og   implementering af alternative behandlinger i sundhedsvæsenet
 • Redegøre for basale principper vedrørende fordelingsretfærdighed
 • Angive principper for meta-analyse
 • Angive principper for klinisk forskning
 • Diskutere etiske problemer i klinisk arbejde og klinisk forskning og gennemføre en rationel etisk argumentation.
Forelæsninger, holdundervisning og patientdemonstrationer
Kurset evalueres som en del af eksamen i kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin.

Den studerendes arbejdsbelastning for eksamen i kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin er indsat under kursus i kliniske sygdomsenheder samt kursus i arbejdsmedicin, epidemiologi og videnskabsteori.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 137
 • Forelæsninger
 • 35
 • Holdundervisning
 • 34
 • I alt
 • 206
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusattest på baggrund af godkendte hjemmeopgaver i videnskabsteori/​forskningsetik.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Redegøre for de væsentligste problemer knyttet til forskning i og   implementering af alternative behandlinger i sundhedsvæsenet
 • Redegøre for basale principper vedrørende fordelingsretfærdighed
 • Angive principper for meta-analyse
 • Angive principper for klinisk forskning
 • Diskutere etiske problemer i klinisk arbejde og klinisk forskning og gennemføre en rationel etisk argumentation