SMEA09018E Eksamen i dermato-venerologi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Exam in Dermatology and Venereology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres kursus i dermato-venerologi.

Arbejdsbelastningen for eksamen i dermato-venerologi er registreret under klinisk kursus i dermato-venerologi.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0,5
  • I alt
  • 0,5
Point
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 minutter
Mundtlig eksamen af 25 minutters varighed uden forberedelse
Krav til indstilling til eksamen

None

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

  • Diagnosticere og behandle – selvstændigt – livs- og funktionstruende tilstande inden for dermato-venerologi
  • Demonstrere kundskaber og færdigheder inden for dermato-venerologi på et niveau, som kan være grundlag for funktion i introduktionsstilling og i uddannelse til speciallæge i almen medicin.