SMEA09012E Eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Exam in Clinical Social Medicine and Rehabilitation

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres klinisk kursus i socialmedicin og rehabilitering.

Den studerendes arbejdsbelastning for eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering er registreret under klinisk kursus i socialmedicin og rehabilitering.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 2
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter med opsyn.
Den mundtlige prøve har 75 minutters forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Medicin.dk (seneste udgave) og Hvem, hvad & hvornår. Håndbog i den sociale lovgivning med regler og ydelser

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med anvendelse af en konkret, klinisk case kunne:

 • Opstille en journal for patienten med et rehabiliteringsfagligt perspektiv
 • Vurdere symptomer og fund hos patienten med henblik på at diagnosticere sygdom og funktionsnedsættelse eller risiko herfor
 • Udlede behov for klinisk forebyggelse og rehabilitering
 • Opstille en rehabiliteringsplan for patienten under hensyntagen til den aktuelle social- og sundhedslovgivning og eksisterende tværfaglige rehabiliteringsmuligheder
 • Diskutere denne rehabiliteringsplan
 • Redegøre for samspillet mellem biomedicinske, psykiske og sociale processer i udviklingen af den konkrete sygdoms- og funktionsnedsættende problematik
 • Beskrive metoder til vurdering af funktionsevne (f.eks. egenomsorg og arbejdsevne)
 • Analysere metoderne til vurdering af funktionsevne
 • Demonstrere viden og forståelse af væsentlige bestemmelser i lovgivningen vedrørende sociale og sundhedsfaglige kommunale ydelser (f.eks. sygedagpenge, revalidering, førtidspension, genoptræning samt indsats i forhold til personer med alkohol og stofmisbrug)